Skalos un dezinficēs ūdensvadu

05.06.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Nākošnedēļ – 10. un 11. jūnijā tiks skaloti un dezinficēti ūdensvadi Alūksnē un šī iemesla dēļ būs traucēta un reizēm pārtraukta ūdens padeve.

10. jūnijā tiks skaloti un dezinficēti ūdensvadi Alūksnes pilsētā, bet 11. jūnijā – Pleskavas ielas apkaimes ūdens apgādes sistēmā. SIA „Rūpe” saviem klientiem lūdzu iepriekš nodrošināties ar ikdienas patēriņam nepieciešamo ūdens daudzumu, to sakrājot vannā vai spaiņos.
- Tiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kas savu namu apsaimnieko paši, no rīta ap pulksten 8 būtu nepieciešams noslēgt mājas ūdenspadeves ievadkrānu, lai novērstu ūdens iztecēšanu no stāvvadiem. Ap pulksten 17, kad pēc ūdensvada dezinficēšanas un skalošanas sistēmā ieplūdušais ūdens būs nostājies, varēs atjaunot ūdens padevi mājai, ievadkrānu atgriežot. Tajās daudzdzīvokļu mājās, ko apsaimnieko SIA „Alūksnes nami”, par ūdenspadeves noslēgšanu gādās apsaimniekotājs, - norādīja SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv