Saņemts augstākais ūdensmotosporta sacensību vērtējums

29.07.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Par šomēnes Alūksnes ezerā notikušajām Eiropas un Baltijas čempionāta sacensībām ūdens motosportā no Starptautiskās ūdens motosporta federācijas saņemts visaugstākais vērtējums piecu gadu laikā, kopš Alūksnē šādas sacensības notiek.

Sacensību galvenā organizatore Iveta Kovtuņenko skaidro, ka sacensību komisāri par katrām sacensībām iesniedz ziņojumu Starptautiskajai ūdens motosporta federācijai, kuras mītne atrodas Monako. Sacensības tiek vērtētas daudzās pozīcijās ar punktiem no 1 līdz 5. Šomēnes Alūksnē notikušo sacensību komisārs Vahurs Joala visur uzrādījis divus augstākos vērtējumus – 4 un 5 punktus. Pēc iesniegtajiem ziņojumiem federācija vērtē, kāda līmeņa sacensības valstij var piešķirt.
Ar visaugstāko iespējamo vērtējumu – 5 punktiem novērtētas tādas pozīcijas sacensībās kā pasākuma atmosfēra, viesmīlība, organizatoru darbs, nepieciešamās informācijas un atbalsta sniegšana, dažādi sacensību tehniskās norises nosacījumi, braucēju drošība, skatītāju drošība, atklāšanas un apbalvošanas ceremoniju norise, medicīniskais nodrošinājums, tajā skaitā attālums līdz slimnīcai – 3 kilometri, glābšanas dienesta nodrošinājums sacensību vietā, dalībnieku informēšana par sacensību norisi, sacensību dokumentācijas kārtošana, rezultātu izziņošana, sacensību vietas tehniskais nodrošinājums laivu apkalpošanai un citas.
Ziņojuma noslēgumā sacensību komisārs Vahurs Joala uzsvēris, ka Alūksnē ir iespējams rīkot vēl plašākas ūdensmotosporta sacensības un uzņemt lielāku dalībnieku skaitu. Komisārs norādījis, ka sacensības Alūksnē saņēmušas augstu novērtējumu, jo tajās patiešām bijis ieguldīts augsta līmeņa organizatoriskais darbs.
Sacensību galvenā organizatore Iveta Kovtuņenko pateicas visai komandai, kas strādāja sacensību rīkošanā.
- Esmu pārliecināta, ka tikai šādi saliedētā komandā, kas izveidojusies daudzu gadu gaitā, var paveikt lielu darbu, jo katrs ar vislielāko atbildības sajūtu izdara viņam uzticētos veicamos darbus, - uzskata I. Kovtuņenko.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv