Parakstīs līgumu par Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošanu

22.07.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības darbiniece

Ceturtdien, 23. jūlijā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins Valsts izglītības attīstības aģentūrā parakstīs līgumu par projekta „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Minētais projekts paredz Alūksnes vidusskolā izbūvēt liftu, pārbūvēt dažas telpas, tajā skaitā tualetes, padarot tās pieejamas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izbūvēt pāreju, kas savienotu abas ēkas. Šādā veidā uzlabosies telpu pieejamība izglītības iestādē, kā arī tiks izveidota otra izeja. Līdz ar to atrisināsies problēma, kas saistīta ar kontrolējošo iestāžu aizliegumu izmantot skolas aktu zāli lielu pasākumu rīkošanai papildu izejas trūkuma dēļ.
Jāuzsver, ka šī būs pirmā skola Alūksnes novadā, kas tiks pielāgota izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Kopējās projekta izmaksas ir Ls 98 392. Projekta finansējums 85% apjomā ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 6% finansē no Latvijas valsts, bet 9% - no pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv