Aicinām gatavot nemotorizētos peldlīdzekļus konkursam
„Alūksnes plosts 2009”

16.07.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības darbiniece

Alūksnes pilsētas svētku laikā sestdien, 1. augustā notiks jau par tradīciju kļuvušais nemotorizēto – netradicionālo peldlīdzekļu konkurss – parāde „Alūksnes plosts 2009”.

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nelielas izmaiņas šī pasākuma organizācijā. Pirmkārt, tas notiks nedaudz vēlāk – no pulksten 12 līdz 13. Otrkārt – gan sacensību starts, gan finišs būs Pilssalā p/i „ALJA” teritorijā. Sacensību dalībnieki dalībai konkursā varēs reģistrēties no pulksten 11 līdz 11.40 pie p/i „ALJA”.
Kā ierasts, sacensībās varēs piedalīties ar pašdarinātiem peldlīdzekļiem – plostiem, kas gatavoti no tādiem materiāliem kā koks, metāls, finieris, presētais kartons, tetrapakas, piepūšamās kameras, peldriņķi un tamlīdzīgi. Peldlīdzekļa virsbūvi drīkst krāsot, aplicēt un citādi noformēt. Šogad dalībniekiem, gatavojot peldlīdzekļus, jāatceras, ka galvenais tā noformējuma elements ir bura. Jāņem vērā, ka peldlīdzekli atļauts darbināt tikai ar cilvēka spēka palīdzību – airiem, pleznām, irkļiem, plaukstām, pedāļiem. Sacensībās var piedalīties gan individuāli dalībnieki, gan komandas, taču dalībnieki nedrīkst būt jaunāki par 18 gadiem.
Konkursa uzvarētāju noteiks žūrija. Konkursā, protams, neizpaliks balvas. Par oriģinālāko peldlīdzekli konkursa nolikums paredz piešķirt 50 latu balvu, par mākslinieciski vislabāk noformēto peldlīdzekli – 40 latu balvu un tikpat lielu balvu saņems arī peldlīdzeklis ar visskaistāko buru.
Jāpiebilst, ka šogad pirms peldlīdzekļu sacensībām gan skatītājus, gan konkursa dalībniekus uzmundrinās Tautas deju ansamblis „Ritenītis” no Rīgas. Līdzīgi kā pērn, muzikālu noskaņu peldlīdzekļu konkursam piešķirs arī pūtēju priekšnesums.
Arī šogad pasākumu vadīs un komentēs Guntis Kozilāns. Viņš atzīst, ka ir gandarīts par Alūksnes novada pašvaldības vadības atbalstu šim jau par tradīciju kļuvušajam pasākumam.
- Pērn ne tikai jaunieši, bet arī kungi īstos spēka gados bija pacentušies izgatavot interesantus peldlīdzekļus. Cerams, ka arī šogad sagaidīsim tikpat kuplu dalībnieku skaitu un varēsim vērot tikpat radošu izdomu, veidojot peldlīdzekļus, - sacīja G. Kozilāns.
Ar konkursa nolikumu pilnībā iespējams iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv/dome sadaļā Aktualitātes/konkursi.
Aicinām Alūksnes novada ļaudis radoši iesaistīties nemotorizēto peldlīdzekļu konkursā „Alūksnes plosts 2009”!

Nemotorizēto - netradicionālo peldlīdzekļu konkursā 2008. gadā bija īpaši kupls dalībnieku pulks

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv