Tikšanās ar Alūksnes un Apes novadu vadību un izglītības jomas pārstāvjiem

13.07.2009.

Sagatavoja: G.Kupča
Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja

Izglītības un zinātnes ministrija turpina reģionālās vizītes, lai klātienē diskutētu, sniegtu atbalstu par atbilstošākajiem risinājumiem izglītībā un skolu sakārtošanā gan strukturālo reformu un jaunā finansēšanas modeļa ,,nauda seko skolēnam” , gan finansiālās un demogrāfiskās situācijas, kā arī – administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

Tikšanās ar Alūksnes un Apes novadu vadību un izglītības jomas pārstāvjiem notiek:

2009.gada 15.jūlijā plkst.11.00 administratīvās ēkas zālē,
Dārza ielā 11, Alūksnē

Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēs:
KRISTĪNE VĀGNERE – IZM valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos
INESE MATVEJEVA- ministres biroja vadītāja
ANITA ĀBOLIŅA – Finanšu departamenta direktores vietniece- Finanšu stratēģijas nodaļas vadītāja.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv