Tikās ar izglītības iestāžu vadītājiem

30.01.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Otrdien, 27. janvārī Alūksnes pilsētas domē notika pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā runāja par aktuālajiem jautājumiem, tostarp 2009. gada budžetu.

Ar izglītības iestāžu vadītājiem tikās Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Vija Puzule, priekšsēdētāja vietnieks Armands Musts, izpilddirektore Iveta Zaķe, kultūras, izglītības un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko un galvenā ekonomiste Valda Silicka.
I. Kovtuņenko informēja klātesošos par aktualitātēm, kādas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji pauduši Latvijas Pašvaldību savienībā rīkotajā pašvaldību izglītības un kultūras jomu koordinatoru sanāksmē. Viens no būtiskiem jaunumiem ir saistīts ar finansējumu izglītības iestādēm jaunajā novadu modelī, tādēļ Alūksnes pilsētas pašvaldība nosūtījusi vēstuli Alūksnes rajona Izglītības pārvaldei ar lūgumu sniegt informāciju par to, kāds pedagogu un administrācijas likmju sadalījums tiek prognozēts Alūksnes skolām jaunajā plānotajā modelī „nauda seko skolēnam”.
I. Kovtuņenko informēja par Alūksnes dalību projektā „Cēsis - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”. Šī projekta koordinatore Alūksnē ir I. Kovtuņenko. Koordinatori no visām projektā iesaistītajām Vidzemes pilsētām aizvadītajā nedēļā tikās Cēsīs, lai kopīgu darbu pie Cēsu un Vidzemes pieteikuma sagatavošanas konkursa nacionālās atlases 2. kārtai.
Izglītības iestāžu vadītāji tika informēti arī par Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajonu skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos, kas veltīts 1949. gada 25. martā deportēto Latvijas iedzīvotāju piemiņai. Šajā projektā piedalīsies pieci Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņi, viņu zinātniskos darbus vadīs skolotāja Ilona Riekstiņa, savukārt projektu Alūksnē koordinēs Alūksnes muzeja speciāliste Maija Semjonova.
Pašvaldības vadība skaidroja aktuālās lietas un atbildēja uz izglītības iestāžu vadītāju uzdotajiem jautājumiem. Pilsētas domes galvenā ekonomiste Valda Silicka informēja par 2009. gada budžeta veidošanas gaitu un skaidroja, kuros izdevumu posteņos samazināts finansējums. Viņa norādīja, ka pašvaldības šī gada budžets būs saspringts un tas, kā to varēs realizēt, atkarīgs no visiem.
Izglītības iestāžu vadītāji informēja domes vadību un speciālistus par aktualitātēm iestādēs.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv