Pieaugs maksa par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu

26.01.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas domes sēdē 22. janvārī apstiprināta jaunā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Alūksnē, par ko iepriekš deputāti diskutēja tautsaimniecības un pilsētas attīstības un finanšu komitejās.

No šī gada 1. marta SIA „Rūpe” par viena kubikmetra sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Alūksnē piemēros jauno maksu – Ls 5,40. Par maksas paaugstināšanu SIA „Rūpe” klienti saņems brīdinājumu. Jāatgādina, ka šī maksa ir par nešķiroto atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, jo par šķiroto atkritumu savākšanu un pārvadāšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido divas daļas – atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifs – jau minētie Ls 5,40/m3 (bez PVN), kas būs spēkā no 1. marta, un sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktais atkritumu noglabāšanas poligonā tarifs - Ls 4,96/m3 (bez PVN). Līdz ar to no 1. marta kopējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs Ls 10,36/m3 (bez PVN). Jāatgādina, ka kopš 1. janvāra arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem ir noteikts 21% pievienotās vērtības nodoklis, kas ir par 16% augstāks nekā maksājām līdz šim.
SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks norāda, ka līdz šim iedzīvotāji par viena kubikmetra sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu maksāja Ls 3,36. Šis tarifs bija apstiprināts pirms desmit gadiem – 1998. gadā un līdz šim nav bijis paaugstināts.
- Jaunā maksa ir izstrādāta, piemērojot Ministru kabineta noteikumus par sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku pašvaldību regulējamās nozarēs. Tarifs sastāv no vairākiem izmaksu posteņiem – autotransporta izmaksām, administratīvajām izmaksām, sadzīves atkritumu konteineru uzturēšanas izmaksām un ilgtermiņa kredītaizņēmumiem. Būtiskākais iemesls, kādēļ jāpieņem lēmums par maksas paaugstināšanu, ir pieaugušie transportēšanas izdevumi. Kamēr atkritumus nogādājām uz izgāztuvi Jaunalūksnes pagasta „Jaunskujās”, kas atrodas sešu kilometru attālumā no Alūksnes, līdzšinējā maksa problēmas neradīja. Tagad, kopš atkritumi no pilsētas jānogādā poligonā Litenē, kas ir 37 kilometrus no Alūksnes, ir ievērojami pieauguši izdevumi par degvielu, - skaidro V. Vilks.
Otrs iemesls, kādēļ pieaug maksa par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, ir saistīts ar sadzīves atkritumu konteineru uzturēšanas izmaksām un kredītmaksājumu pērn iegādātajai atkritumu automašīnai. V. Vilks uzsver, ka, lai varētu uzlabot atkritumu savākšanas sistēmu, pagājušajā gadā pilnībā atjaunota visu konteineru saimniecība un līzingā iegādāta atkritumu savākšanas un izvešanas mašīna.
- Iegādājāmies 336 lielos cinkotos konteinerus, kas katrs maksā pāri 200 latiem. Konteineri ir pamatlīdzekļi, tādēļ tarifā iekļautas to amortizācijas izmaksas. Tarifā pēc metodikas iekļauti arī izdevumi par atkritumu mašīnas iegādi līzingā. Tāpat kā līdz šim atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksā ir iestrādāta arī darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas šoferiem un operatoriem, kas līdz ar minimālās algas pieaugumu palielinās, - maksas pieauguma iemeslus skaidro V. Vilks.
Lai samazinātu izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus vairāk šķirot atkritumus!


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv