Pozitīvi vērtē pašvaldības un izglītības iestādes sadarbību

07.01.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Vija Puzule saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras vēstuli par izglītības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Izvērtējot pērn decembrī saņemto Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pārskatu par skolas akreditācijas ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi, aģentūra pozitīvi vērtē pedagogu kolektīva veikto darbu skolas darbības kvalitātes paaugstināšanā kopš 2006. gadā notikušās akreditācijas.
Aģentūras vadība uzskata, ka tas liecina par izglītības iestādes vadības un dibinātāja veiksmīgo sadarbību un pateicas pašvaldības vadībai par atbalstu un ieinteresētību izglītības kvalitātes paaugstināšanā.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv