Pašvaldība apstiprina klašu komplektus

24.02.2009.

Evita APLOKA, Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas dome februāra sēdē apstiprināja 1., 7., un 10.klašu komplektu skaitu Alūksnes pilsētas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 2009./2010. mācību gadam.

Deputāti nolēma, ka Alūksnes pilsētas sākumskolā būs ne vairāk kā trīs 1. klašu komplekti, bet Alūksnes vidusskolā - viens 1. klases komplekts.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā nākamajā mācību gadā būs ne vairāk kā četri 7. klašu komplekti un Alūksnes vidusskolā - ne vairāk kā trīs 7. klašu komplekti.
Alūksnes vidusskolā būs ne vairāk kā trīs 10. klašu komplekti un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā četri 10. klašu komplekti.
Termiņš skolēnu uzņemšanai 1. klasēs būs no 2009. gada 1. līdz 10. jūnijam no pulksten 9.00 līdz 18.00.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv