Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolai labākie sasniegumi biatlonā

05.02.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skola ieguvusi 1. vietu Sporta pārvaldes un Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes rīkotajā konkursā „Konkurss sporta skolu, klubu sporta programmu atbalstam”.

Skolas direktors Juris Iesalnieks informē, ka Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skola saņēmusi 1. vietu un 300 latu naudas balvu biatlonā, ko plānots izmantot sporta patronu iegādei. Šogad konkursā vērtēja sasniegumus atsevišķi katrā sporta veidā un to veica attiecīgā sporta veida federācija.
- Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta inventāra iegādei un mācību procesa nodrošināšanai tām sporta skolām vai klubiem, kuru audzēkņiem iepriekšējā gadā ir bijuši labākie sasniegumi sporta sacensībās, - norāda J. Iesalnieks.
Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skola pēc audzēkņu sasniegtajiem rezultātiem 2008. gadā bijusi labākā biatlonā sešu skolu konkurencē, vieglatlētikā - 28. vietā starp 34 skolām, basketbolā - 22. vietā starp 34 skolām, riteņbraukšanā - 6. vietā starp septiņām skolām un džudo - 5. vietā starp sešām skolām.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv