Apstiprināts projekts pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai Alūksnē

05.02.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas dome saņēmusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinājumu Alūksnes pilsētas domes projekta iesniegumam „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”.

Projekta iesniegums atzīts par atbilstošu vērtēšanas kritērijiem un tas apstiprināts ar kopējo attiecināmo izmaksu finansējumu 363 874 lati. Šo summu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 309 293 latu apmērā, valsts budžeta dotācija 21 832 latu apmērā un pašvaldības budžeta finansējums – 32 749 latu.
Projekts paredz attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidojot jaunas vietas bērniem, tādējādi samazinot rindas. Alūksnē projekts tiks īstenots pirmsskolas izglītības iestādēs „Pienenīte” un „Sprīdītis”.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” plānota ēkas renovācija – jumta un fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kā arī kosmētiskais remonts un pašreizējo Alūksnes Mākslas skolas telpas pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. Rezultātā tiks izveidotas trīs jaunas grupas ar 72 papildu vietām.
Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” plānotā ēkas renovācija ietver fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures sistēmu renovāciju.
Alūksnes pilsētas domes projekts ir viens no 27 projektiem, kas apstiprināti ERAF aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts budžeta un Alūksnes pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv