Pozitīvi vērtē pašvaldības un izglītības iestādes sadarbību

02.02.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas dome saņēmusi izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras vēstuli par izglītības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem Alūksnes pilsētas sākumskolā.

Izvērtējot Alūksnes pilsētas sākumskolas pārskatu par skolas akreditācijas ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi, aģentūra pozitīvi vērtē pedagogu kolektīva veikto darbu skolas darbības kvalitātes paaugstināšanā.
Vēstulē atzīts, ka šis rezultāts liecina par izglītības iestādes un tās dibinātāja – Alūksnes pilsētas pašvaldības veiksmīgu sadarbību un pateicas pašvaldības vadībai par atbalstu un ieinteresētību izglītības kvalitātes paaugstināšanā.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv