Zemes dienestam Alūksnē klientu apkalpošanas centrs

22.12.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts zemes dienests informējis pašvaldību, ka ar 2010. gada 1. janvāri Alūksnē dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Alūksnes birojs tiks pārveidots par Vidzemes reģionālās nodaļas Gulbenes biroja Alūksnes klientu apkalpošanas centru.

Klientu apkalpošanas centrs atradīsies esošajās telpās Pils ielā 16, Alūksnē. Centra speciālisti konsultēs klientus par dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un dienesta darbību kopumā.
Dienests informē, ka klientu apkalpošanas centru izveide neietekmēšot normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, termiņus un apjomus. Tikšot saglabāti pašreizējie klientu pieņemšanas laiki.

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv