Annā notiek sporta festivāls

17.12.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Annas sporta zālē 17. un 18. decembrī notiek sporta festivāls, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

Šī pasākuma mērķis ir parādīt, ka aktīvs dzīvesveids un sportiskas nodarbes nebūt nav domātas tikai profesionāliem sportistiem, kā arī veicināt Latvijas un Igaunijas sportisko kontaktu nodibināšanai starp komandām un viņu vadītājiem.
Sporta festivāla programmā ir komandu fiziskās aktivitātes, tai skaitā apļa spēles ar skriešanas, lēkšanas un citiem elementiem, stafetes, kā arī individuālie sporta veidi, atrakcijas un konkursi.
Festivālā iekļautajās disciplīnās uzsvars tiek likts nevis uz fiziskās sagatavotības līmeni, bet gan sportisko garu, jautrību, komandas saliedētību, ātrumu. Katrā disciplīnā tiek noteikti arī uzvarētāji, taču mērķis nav noteikt čempionus, bet gan aicināt pēc iespējas vairāk kopā sportot.
Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošana tika uzsākta šī gada 14. jūlijā. Projektā iesaistījušās Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.

 

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv