Alūksnē notiks jauniešu forums

01.12.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien, 4. decembrī Alūksnes bērnu un jauniešu centrā notiks Alūksnes novada jauniešu forums „Jauniešiem Alūksnē būt!”.

Forumu rīko Alūksnes bērnu un jauniešu centrs. Tā mērķis ir palielināt Alūksnes novada jauniešu līdzdalību vietējos sabiedriskajos procesos, paužot savu viedokli un sadarbībā ar pašvaldību iesaistoties nozīmīgu problēmu risināšanā.
Forumā paredzēts darbs šādās grupās – „Jaunietis kā resurss”, „Jauniešu atgriešanās dzimtajā vietā un nodarbinātība”, „Informācijas pieejamība un jauniešu informētība”, „Drošība”. Foruma noslēgumā darba grupu pārstāvji prezentēs savus secinājumus visiem foruma dalībniekiem.
Forumā piedalīsies Alūksnes novada jaunieši, vietējās pašvaldības pārstāvji un speciālisti.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv