Alūksnes bērnu un jauniešu centra pulciņu pirmās tikšanās 2009./2010.m.g.

20.08.2009.

 

Nr. Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmā tikšanās
(laiks, vieta)
Pedagoga tālruņa Nr.
1. Alūksnes BJC teātra pulciņš Daiga Bētere 7. septembrī. plkst. 17.30
Jaunajā pilī ABJC zālē
29101657
2. Sarīkojumu – sporta dejas „Virpulītis” Ilze Līviņa 3. septembrī
plkst. 18.00
AVĢ zālē
29275267
3. „Saulstariņu skola”- vizuālā māksla bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Anita Vēliņa 4. septembrī
plkst. 11.00
Mākslas skolas telpās Raiņa bulvārī 5
26450084
4. Jauniešu klubs
„The Others”
Iveta Baltā - Vanaga 9. septembrī
plkst. 16.00
Jaunajā pilī ABJC zālē
26402122
5. Mūsdienu deju studija „Dejo savam priekam”
1. - 4. kl.
Ingūna Dovgāne 7. septembrī
plkst. 15.00
Jaunajā pilī ABJC zālē
26420761
6. Estētikas skoliņa Lolita Vanaga 10. septembrī
plkst. 17.15
PII „Pienenīte” zālē
29412438
7. Tūrisma programma: „Kāpēcīšu ceļošana”
1. - 3. kl.
„Ceļotprieks”
4. - 7. kl
Kristīne Vimba 8. septembrī 
Jaunajā pilī ABJC zālē
plkst. 14.00plkst. 15.00
29184008
8. Dziedāšanas pulciņš „Puķuzirņi”
1. - 6. kl.Pirmsskolas grupa
Vita Vērdiņa 9. septembrī
plkst. 18.00
Jaunajā pilī ABJC zālē9. septembrī
plkst. 17.00
PII „ Sprīdītis” zālē
26161325
9. Tautiskās dejas
„Enku - Drenku”
1. - 4. kl.
5. - 6. kl.
7. - 9. kl.
10. - 12. kl.Pirmsskolas grupa
Daiga Ozoliņa 2. septembrī
Jaunajā pilī ABJC zālē
plkst. 17.30
plkst. 17.00
plkst.16.00
plkst. 16.3010. septembrī
plkst. 17.15
PII „Pienenīte” zālē
29418595
10. „Bēbīšu skoliņa”
1,5 – 3 gadi
Kristīne Vimba,
Ieva Račika
9. septembrī
plkst. 16.00
PII „ Sprīdītis” zālē
28346524
11. Floristika „Savam un citu priekam” Dina Semjonova 3. septembrī
plkst. 16.00
Jaunajā pilī ABJC zālē
29418243
12. Novadpētniecības pulciņš „Reiz bija...” Maija Semjonova 7. septembrī
plkst. 15.30
Alūksnes vidusskolas 25.kab.
27000703

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv