Alūksnes Mākslas skola uzņem audzēkņus

13.08.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

JA VĒLIES IESAISTĪTIES DRAUDZĪGĀ KOLEKTĪVĀ,
SATURĪGI PAVADĪT SAVU BRĪVO LAIKU
UN IEPAZĪT DAUDZVEIDĪGO MĀKSLAS PASAULI,
TAD NĀC MŪSU PULKĀ!

Alūksnes Mākslas skola, Raiņa bulvārī 5
uzņem audzēkņus 2009./2010.māc. g.:

- vecākus par 10 gadiem profesionālās ievirzes programmā – vizuāli plastiskā māksla
(apmācības ilgums – 5 gadi)
- audzēkņi, kas ir vecāki par 11 gadiem un iestājeksāmenos uzrāda atbilstošus rezultātus, var tikt uzņemti vecākajās klasēs, līdz ar to mācību ilgums samazinās.

Eksāmens - zīmēšanā, krāsu mācībā, kompozīcijā – 28. un 31.augustā pulksten 10.00.

Bez eksāmeniem tiek uzņemti audzēkņi interešu izglītības grupās:
• pirmskolas zīmēšanas un veidošanas klasēs,
• vizuāli plastiskā mākslas klasēs sākumskolas audzēkņiem,
• tālākizglītības programmas klasē vidusskolēniem un pieaugušajiem.

AR AKTIVITĀTĒM SKOLĀ UN AUDZĒKŅU DARBIEM
VAR IEPAZĪTIES SKOLAS MĀJAS LAPĀ
www.aluksnesmakslasskola.lv
tālr. 29298964: 64322433

pirmā tikšanās 1.septembrī
12.00 – interešu izglītības (pirmskolas, sagatavošanas) klasēm
13.30 – profesionālās ievirzes programmas klasēm
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv