Alūksnes izglītības iestāžu vadītāji tikās pašvaldībā

06.04.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Otrdien, 31. martā Alūksnes pilsētas domē uz ikmēneša tikšanos ar pašvaldības vadību pulcējās pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.

Pirmsskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un „Sprīdītis” vadītājām Ārijai Driņinai un Modrītei Voskai Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Vija Puzule pasniedza informatīvās plāksnes par Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta, kas paredz abu minēto izglītības iestāžu ēku renovāciju, īstenošanu.
Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko izglītības iestāžu vadītājiem atgādināja par projektu iesniegšanas termiņiem Alūksnes pilsētas domes līdzfinansētajiem vides projektu un vasaras nometņu projektu konkursiem.
I. Kovtuņenko informēja, ka ir izveidota Glika dienu programma un aicināja iesaistīties tās ietvaros 13. maijā plānotajā vides sakopšanas dienā. Šajā dienā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kolektīvs svinēs Glika vārda dienu, tādēļ iecerējuši sakopt skolas apkārtni, kā arī mudina pārējo sabiedrību iesaistīties vides sakopšanā šajā dienā.
Domes priekšsēdētāja Vija Puzule sanāksmes dalībniekus informēja par būtiskākajām lietām, kas izskanējušas Skrundā notikušajā Latvijas Pašvaldību savienības kongresā. Savukārt domes galvenā ekonomiste Valda Silicka ar izglītības iestāžu vadītājiem runāja par finanšu izlietojumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Armands Musts informēja par satiksmes organizācijas problēmu risinājumu pie divām izglītības iestādēm - Alūksnes pilsētas sākumskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas. Viņš skaidroja, ka transportlīdzekļu kustības uzlabojumi pie ģimnāzijas varētu rasties, atverot Glika ielu vienvirziena kustībai jau, sākot ar skolas teritoriju, un jāatrisina jautājums par gājēju pāreju ierīkošanu no Jāņkalna ielas uz Glika ielu. Savukārt, lai uzlabotu satiksmes drošību pie Alūksnes pilsētas sākumskolas, jāmeklē risinājums, kur skolas teritorijā novietot automašīnas.
Domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Liepiņš pastāstīja, ka, kā ik gadu, arī šopavasar apsekos visas izglītības iestādes, lai konstatētu, kādi visnepieciešamākie darbi jāveic, lai iestādes sagatavotu nākamajam mācību gadam.
Izglītības iestāžu vadītāji, tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, pārrunāja arī citas aktualitātes, kas saistītas ar iestāžu darbību.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv