Iesniegs projekta pieteikumu „Jauniešiem Alūksnē būt!”

02.04.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas dome ar projekta pieteikumu „Jauniešiem Alūksnē būt!” piedalīsies Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

Šādu lēmumu otrdien, 31. martā, notikušajā Alūksnes pilsētas domes ārkārtas sēdē pieņēma deputāti. Domes sēdē arī noteica kopējās projekta izmaksas, kas ir 1480 lati.
- Projektā paredzētā aktivitāte ir jaunatnes darba administrēšana. Projekta iesniegšanas termiņš ir 23. aprīlis un maijā gaidīsim atbildi. Ja projekts tiks atbalstīts, to realizēsim šogad no 1. jūnija līdz 15. decembrim, - pastāstīja projekta vadītāja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv