Sadraudzības dienas ar Franciju "16. nedēļa" Alūksnē

20.04.2011.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv