Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Alūksnē, 2011. gada 25. marts

25.03.2011.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv