Pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" audzēkņi iepazīstas ar Alūksnes novada pašvaldības administrācijas darbinieku ikdienas pienākumiem, 2010. gada 11. novembris

09.12.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv