Lāčplēša dienas pasākumi Alūksnē

12.11.2010.

Lāpu gājiens uz Somu karavīru Brāļu kapiem Bejā 11. novembrī

Ilzenes pamatskolas skolēni piedalās Lāčplēša dienas pasākumosAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv