Alūksnē tapusi 55 metrus gara ziedu josta ar latviešu rakstu zīmēm

24.08.2010.

   


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv