Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas svētku koncerts, 2010.gada 31.jūlijs

04.08.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv