Restaurētā gaiļa atgriešanās Alūksnes luterāņu baznīcas tornī, 2010. gada 29.jūlijs

30.07.2010.

Foto: Einārs GrossAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv