Vēsturiskā diskusija „1940. gada 17. jūnijs. Kāpēc un kā tas notika” Alūksnē

18.06.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv