14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Alūksnē

14.06.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv