1991.gada barikāžu piemiņas zīmes pasniegšanas pasākums Alūksnē 2010.gada 19.maijā

31.05.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv