Latvijas čempionāts biatlonā Alūksnes novada sporta centrā "Mežinieki"

15.03.2010.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv