Alūksnes un Apes novada tūrisma konference 2010. gada 5. martā

05.03.2010.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv