Auto vadīšanas prasmes uzlabošanas pasākums “Alūksnes aplis 2010”

08.02.2010.

Foto: Intars Pamils - PamiljensAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv