Māriņkalna tautas nama atklāšana Ziemera pagastā 2010.gada 30.janvārī

01.02.2010.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv