Alūksnes 90.gadadienai veltītais sarīkojums "90 soļi"

01.02.2010.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv