ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 29. martā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par galvojuma saistību izpildi.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv