ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2017. gada 16. martā, plkst. 09:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Rūķīši – Gribažas” 1.kārtas pārbūve”.
  2. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” pārbūve”.
  3. Par projektu “Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!”.
  4. Par palīdzību krīzes situācijā.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv