ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDE
2017. gada 13. aprīlī, plkst. 11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par naftas produktu noplūdes avārijas seku likvidēšanu, līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv