ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKARTAS SĒDE
2017. gada 4. septembrī, plkst. 13:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības  īpašumā bezmantinieka mantu Mežinieku ielā 6-8, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  2. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
  3. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu lietavu radīto zaudējumu novēršanai.
  4. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības policijai.
  5. Par maksas pakalpojumu Jaunlaicenes sākumskolā.
  6. Par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas “Alūksnes novada vēlēšanu komisija” sastāva ievēlēšanu.
  8. Informācija par īpašumu Uzvaras ielā 1, Alūksnē.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv