http://www.aluksne.lv/Izglītības ziņas

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014


Pateicas par ģimnāzijas pūtēju orķestra dalību koncertā
Alūksnes vidusskolā aprīko dabaszinātņu kabinetus
Tiek izsludināta pieteikšanās projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4.posmam
Aicina uz rotu darināšanas meistardarbnīcu
Alūksnes Mākslas skola aicina uz Atvērto durvju dienām
Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo pieredzes stāstu vakars
Atbalstīts Alūksnes Bērnu un jauniešu centra projekts
Noslēdzies Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” realizētais projekts Jaunannā
Alūksnes vidusskola iesaistījusies jaunā starpvalstu projektā
JAUNIESI.INFO.lv zinu lapa
Pateiksies Alūksnes novada jauniešiem
Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” norise Alūksnes un Apes novadu pedagogiem 2010./2011.mācību gadā
Tagad lasiet skolu jaunumus blogos
Apmācība "NEFORMĀLI aktīvs"
Brīvprātīgā darba iespējas Āfrikā
Pašvaldība tikās ar PII „Pienenīte” un „Sprīdītis” audzēkņu vecākiem
Alūksnes novada jauniešu konkurss „Es sabiedrībai un Latvijai” NOLIKUMS
Mūsdienu deju jaunrades konkurss Alūksnes un Apes novados NOLIKUMS
Apmācības „Radošas neformālās izglītības pieejas un metodes jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektos” ANKETA
Informācija par biznesa plānu konkurss jauniešiem „Lec biznesā!”
Alūksnē pēc renovācijas atklāj pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" un "Sprīdītis"
Ziņu lapa jauniešiem
JAUNATNES LIETU E-ŽURNĀLS
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā brīvprātīgā no Francijas
Alūksnē svinīgi atklās renovētās pirmsskolas izglītības iestādes
Dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa nolikums
Eseju konkurss jauniešiem
Pirms Skolotāju dienas Alūksnē godinās pedagogus
Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” meklē “Superpuiku 2011”
Alūksnes vidusskolas skolēni apmeklēs SIA "4PLUS"
Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs aicina apmeklēt rudens posma bezmaksas nodarbības
ABJC ziņu lapa
1.septembra statistika Alūksnes novadā
Mācību gada sākums Alūksnes novada izglītības iestādēs
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmas
Alūksnes Mākslas skola, Dārza ielā 11 uzņem audzēkņus 2010./2011.māc. g.
Prezidents pateicas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem
Pielāgo Alūksnes vidusskolas infrastruktūru personām ar kustību traucējumiem
Turpina modernizēt Alūksnes vidusskolas materiāli tehnisko bāzi
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Alūksnes jaunieši starptautiskā projektā Polijā
Pirms mācību gada apsekos Alūksnes novada izglītības iestādes
Iepazīs neformālās izglītības būtību
Alūksnē tiekas četru valstu jaunieši
Atvērto durvju diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
Informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem     Pieteikuma anketa
Jauniešu iniciatīvas projektu apmācības     Pieteikuma anketa
Sveicam Alūksnes kolektīvus - svētku finālskašu dalībniekus!
Atbalsts pedagogiem prioritārajos mācību priekšmetos ir noslēdzies.
Astoņi Alūksnes novada skolēni saņem Ministru prezidenta pateicību
IZLAIDUMI 2009./2010.māc.gadā
Turpinās dabaszinātņu projekts Alūksnes vakarskolā
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs vasarā aicina
Turpinās projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātes Alūksnes un Apes novadu pedagogiem.
Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2010. gadā Alūksnes novadā
Jau 4. jauniešu diena Alūksnē!
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija sagaida simtgadi
Ģimnāzistiem stāstīs par Eiropas Savienību
Par skolu direktoru semināra norisi
Atbalsts pedagogiem prioritārajos mācību priekšmetos.
Alūksnes novada pašvaldība finansēs nometnes bērniem un jauniešiem
Iespējamā misija aicina talantīgus absolventus divus gadus strādāt skolā
KONKURSA NOLIKUMS ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU ORGANIZĒŠANA 2010.GADĀ
Seminārā tiksies Alūksnes un Apes novadu izglītības iestāžu vadītāji
„Lieldienas un pavasari gaidot”
Alūksnes un Apes novada bērnu un jauniešu mazo mūzikas kolektīvu konkursa „Balsis” rezultāti
Papildus iespēja apmeklēt atvērto lekciju par studijām ārvalstīs
Interaktīvas nodarbības novadu pirmskolas izglītības iestādēs "Izvēlies veselīgo!"
Ziņu lapa jauniešiem Alūksnes novadā
Informācija jauniešiem
Alūksnes vidusskolas skolēni tikās ar domes deputātiem
Turpina modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi.
Izsludina pieteikšanos Alūksnes un Apes novadu pedagogiem uz stipendijām/mērķstipendijām
 
Iespējas skolotājiem - projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
 
Skolēnu erudīcijas konkursā ''eXperiments'' piedalīsies arī divu Alūksnes novada skolu komandas
Jauniešus aicina pieteikties apmācībai
Informācija jauniešiem
Turpinās darbu pieņemšana starptautiskajam īsfilmu un foto konkursam „Atvēsini klimatu“!