http://www.aluksne.lv/Zeltiņi

Zeltiņu pagasta teritorijas plānojums

I.daļa Apraksts

Apbūves noteikumi

Kartes:
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana