http://www.aluksne.lv/Alūksnes novada attīstības programma 2011. - 2017.Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158 un veiktajiem grozījumiem, kas apstiprināti ar 28.06.2017. lēmumu Nr.183)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158)Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 21.04.2016. sēdes lēmumu Nr.126)Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu Nr.31)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr.16)

Alūksnes novada attīstības programma 2011. - 2017.

1. pielikums - Alūksnes novada apdzīvojuma struktūra

2. pielikums - Alūksnes novada tūrisma karte

3. pielikums - Informācija par 2009. un 2010.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemtajām pašvaldības būvēm

4. pielikums - Uzņēmēju anketu apkopojums

5. pielikums - Alūksnes novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits un nodarbinātās personas nozaru griezumā pēc NACE klasifikatora 2009.gada septembrī

6. pielikums - Siltumapgādes un pašvaldības ēku apkures sistēmu raksturojums

7. pielikums - Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums

8. pielikums - Iedzīvotāju aptaujas anketu (2010.gada februāris) apkopojums

9. pielikums - Lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu skaits 2010.gada decembrī

10. pielikums - Alūksnes novada iedzīvotāju 2010.gada jūnija ideju forumu kopsavilkums - iedzīvotāju sapņi un idejas kopējam darbam

11. pielikums - Alūksnes novada pašvaldības iesniegtie un realizācijā esošie projekti 2011.gada 30.jūnijā

12. pielikums - Alūksnes novada investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

13. pielikums - Ražošanai piemēroto brīvo ēku un teritoriju īss raksturojums

14. pielikums - Nepieciešamie remontdarbi pašvaldības ielām prioritārā secībā

15. pielikums - Alūksnes novada domes lēmumi saistībā ar attīstības programmas izstrādi