http://www.aluksne.lv/Atklāts konkurss

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
09.12.2014. ANP2014/46/ERAF „ALŪKSNES MUIŽAS APBŪVES BRŪŽA ĒKAS MĒBEĻU UN FUNKCIONĀLĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE, IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN MONTĀŽA” 19.01.2015. plkst.14.00.
Pabeigts
10.10.2014. ANP2014/38 ALŪKSNES BRŪŽA ĒKAS APSKAŅOŠANAS APRĪKOJUMA IEGĀDE, PIEGĀDE UN MONTĀŽA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts un noteikts 10.11.2014. plkst.14.00. Pabeigts
08.09.2014. ANP2014/33/ERAF ALŪKSNES MUIŽAS APBŪVES BRŪŽA ĒKAS MĒBEĻU UN FUNKCIONĀLĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE, IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN MONTĀŽA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts un noteikts 19.11.2014., plkst.14.00
Pabeigts
25.08.2014. JMMP2014/1/KPFI KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI JAUNANNAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLĀ 22.09.2014. plkst.14.00.
Pabeigts
25.08.2014. MP2014/02/KPFI KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MĀLUPES PAMATSKOLĀ 17.09.2014. plkst.14.00.
Pabeigts
11.08.2014. ANP2014/30 „Tempļakalna ielas gājēju tilta izbūve” 09.09.2014., plkst.14.00
Pabeigts
05.07.2014. ANP SAC "Alūksne"2014/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM "ALŪKSNE" 04.09.2014., plkst.9.00
Pabeigts
24.07.2014. ANP2014/24/ERAF „ALŪKSNES MUIŽAS APBŪVES BRŪŽA ĒKAS MĒBEĻU UN FUNKCIONĀLĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE, IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN MONTĀŽA“ 08.09.2014., plkst.14.00
Pārtraukts
10.04.2014. ANP2014/14/ERAF „UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGU IELU REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ, 2.KĀRTA” 06.05.2014. plkst.14.00
Pabeigts
28.03.2014. ANP2014/09 „Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” 25.04.2014. plkst.14.00
Pabeigts
27.03.2014. APIIS 2014/01-AK PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS” 22.04.2014. plkst.14.00
Pabeigts
18.02.2014. ANP2014/06/ELFLA „KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJA KRĀJUMU GLABĀTAVA „LAIDARS” BŪVNIECĪBA” 18.03.2014., plkst.14.00 Pabeigts
03.02.2014. ALNA 2014/1 „ILGTERMIŅA AIZDEVUMS OBJEKTA „SILTUMNOTURĪBAS UZLABOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀ HELĒNAS IELĀ 55, K-3, ALŪKSNĒ” REALIZĒŠANAI” 04.03.2014., plkst.10.00 Pabeigts
31.01.2014 ANP2014/01/ERAF „UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGU IELU REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ”

04.03.2014., plkst.14.00

 piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 06.03.2014., plkst.14.00piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.03.2014., plkst.14.00
Pabeigts