http://www.aluksne.lv/Atklāts konkurss

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.11.2013. RUPE/2013/2/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.12.2013. Aktīvs
21.11.2013. RUPE/2013/1/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 06.12.2013.

Grozīts:
11.12.2013. Plkst.14.00
Aktīvs
17.09.2013. ANP SAC "Alūksne" 2013/3 Pārtikas produktu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram "Alūksne" 15.10.2013., plkst. 9.00 Pabeigts
26.07.2013. ANP2013/18 ALŪKSNES MUIŽAS APBŪVES BRŪŽA ĒKAS REKONSTRUKCIJA 27.08.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
19.06.2013. ANP2013/14/KPFI "Alūksnes novada pašvaldības ēku fasāžu vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai" 22.07.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
23.05.2013. ALNA 2013/2 Ilgtermiņa aizdevumi siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās Alūksnē, Torņa ielā 1, Merķeļa ielā 19a 04.07.2013. plkst. 10.00 Pabeigts
22.03.2013. APIIS 2013/01-AK PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS”
22.04.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
22.03.2013. ANP 2013/08 DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 24.04.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
27.02.2013. ANP2013/02/ERAF STACIONĀRU IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA 27.03.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
05.02.2013. ANP2013/01 ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 28.03.2013. plkst. 14.00 Pabeigts