http://www.aluksne.lv/Atklāts konkurss

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
28.12.2011. ANP 2011/38/ERAF VALSTS NOZĪMES ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻA
„VECĀ PILS” RENOVĀCIJAS PABEIGŠANA
ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS UN NOVADA IEDZĪVOTĀJU VAJADZĪBĀM
25.01.2012 plkst. 14.00 Pabeigts
29.09.2011. ANP 2011/30 ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2012.GADAM 31.10.2011 plkst. 14.00 Pabeigts
04.08.2011. ANP2011/27/KPFI „BŪVDARBI KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA PROJEKTA „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN IZSTRĀDĀJUMUS” IETVAROS“ Saskaņā ar Pašvaldības iepirkuma komisijas 23.08.2011. lēmumu
iesniegšanas termiņš noteikts 12.09.2011. plkst.14.00
Pabeigts
07.07.2011. ANP2011/21/ERAF GĀJĒJU IETVJU IZBŪVE ERAF PROJEKTA „SKOLĒNIEM DROŠA PĀRVIETOŠANĀS ALŪKSNES PILSĒTĀ” IETVAROS 08.08.2011. plkst.14.00 Pabeigts
21.06.2011. ANP2011/17/KPFI BŪVDARBI KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA PROJEKTA „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN IZSTRĀDĀJUMUS” IETVAROS 25.07.2011. plkst.14.00 Pārtraukts
30.05.2011. ANP2011/16 „DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU VAJADZĪBĀM“ 04.07.2011. plkst. 14.00 Pabeigts
02.05.2011. ANP2011/13/ERAF „GĀJĒJU IETVJU IZBŪVE ERAF PROJEKTA „SKOLĒNIEM DROŠA PĀRVIETOŠANĀS ALŪKSNES PILSĒTĀ” IETVAROS“ 01.06.2011. plkst. 14.00 Izbeigts
12.04.2011. ANP SAC "Alūksne" 2011/3 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM "ALŪKSNE" 17.05.2011. plkst. 9.00 Pabeigts
10.03.2011 ANP 2011/10 „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS”“ 11.04.2011. plkst.14.00 Pabeigts
01.03.2011 ANP2011/07/ERAF „GĀJĒJU IETVJU IZBŪVE ERAF PROJEKTA „SKOLĒNIEM DROŠA PĀRVIETOŠANĀS ALŪKSNES PILSĒTĀ” IETVAROS“ 29.03.2011. plkst. 14.00 Pārtraukts
11.01.2011 ANP2011/3/ERAF „ALŪKSNES JAUNĀS PILS REKONSTRUKCIJA“

14.02.2011. plkst. 15.00

Pabeigts
21.09.2010 ANP2010/35/ERAF „TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBU VEIKŠANA PROJEKTĀ
„TRANZĪTA MARŠRUTA „PILS IELA” REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ””

08.11.2010. plkst.14.00

Izbeigts
13.09.2010 ANP 2010/33 „ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2011.GADAM“ 12.10.2010. plkst.13.30 Pabeigts
01.07.2010 ANP 2010/25/ERAF „ALŪKSNES JAUNĀS PILS REKONSTRUKCIJA“ 16.09.2010. plkst.13.00 Pārtraukts
30.06.2010 ANP2010/26/ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā 05.08.2010. plkst.13.00 Pabeigts
14.06.2010 ANP 2010/24/ELFLA JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU „BUNDZENE – MATISENE” UN „KOLBERĢA IEKŠĒJIE CEĻI” REKONSTRUKCIJA 19.07.2010. plkst.13.00 Pabeigts
04.06.2010 ANP 2010/20 DIVU KRAVAS – PAŠIZGĀZĒJU AUTOMAŠĪNU IEGĀDE ALŪKSNES
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SPODRA” VAJADZĪBĀM
09.07.2010 plkst.13.00 Pabeigts
28.05.2010 ANP2010/18 Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām

02.07.2010. plkst.13.00

Pabeigts
31.03.2010 ANP SAC ”Alūksne” 2010/2 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM „ALŪKSNE”

05.05.2010
plkst.11.00

Pabeigts
30.03.2010 ANP 2010/09/ELFLA MĀRKALNES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻU „EZĪŠAVA-MĀRKALNE”, „MEŽAMUIŽA – PAKALNI – EZĪŠAVA – VECAGAS” POSMA „EZĪŠAVA – VECAGAS” UN „VECAGAS – CIRAKALNS – ŠŪPALAS” REKONSTRUKCIJA

07.05.2010

plkst.10.00

Pabeigts
29.03.2010 ANP 2010/08/ELFLA JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS CEĻU „KOLBERĢIS – KARITĀNI”, „BUNDZENE – MATISENE” UN „PAGASTA PĀRVALDES IEKŠĒJIE ATOCEĻI” REKONSTRUKCIJA 05.05.2010
plkst.14.00
Pārtraukts
08.03.2010 ANP 2010/06 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS”
12.04.2010. plkst.11.00 Pabeigts
05.01.2010 ANP 2010/01 „ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA“ 2010.gada 8.februārim, plkst.14.00 Pabeigts
12.11.2009 ANP2009/14/ERAF „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA LIEPNAS PAGASTA LIEPNAS CIEMĀ” 14.12.2009.
plkst. 10:00
Pabeigts