http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 14 000 > 170 000 EUR)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
05.10.2016. MPP 2016/2 Pašvaldības autoceļa “Mālupe - Priedulāji” (0,04 – 0,51 km) seguma atjaunošana 17.10.2016. plkst.10.00. Pabeigts
29.07.2016. APP/2016/3 Pašvaldības autoceļa "Līvkalni - Nēķene" (0,00- 0,60km) seguma atjaunošana 10.08.2016. plkst.10.00. Pabeigts
13.07.2016. PA SPODRA 2016/06 Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība 25.07.2016. plkst.9.00. Pabeigts
28.06.2016. IPP/2016/3 Pašvaldības autoceļa Jaunzemi - Zvirgzdiņi(0,00-0,470) seguma atjaunošna 11.07.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
28.06.2016. ANP 2016/41 "7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa kāpņu pārbūve" 11.07.2016. plkst. 14.00. Pabeigts
27.06.2016. ZIPSK 2016/01 Sporta zāles ģērbtuvju telpu grupas vienkāršotā atjaunošana 08.07.2016. plkst.10.00 Pabeigts
25.05.2016. PA SPODRA 2016/04 Alūksnes pilsētas grants seguma ielas remontdarbi 06.06.2016. plkst.9.00 Pabeigts
17.05.2016. MPP2016/01 Malienas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbi 30.05.2016. plkst.14.00 Pabeigts
19.04.2016. PA SPODRA 2016/03 Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi 02.05.2016. plkst.9.00 Pabeigts
23.03.2016. ANP2016/18 Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Franciskopole – Kavaci” pārbūve 07.04.2016. plkst. 14.00. Pabeigts
23.03.2016. ZPP/2016/2 Inženierbūves "Dambja tilts" slūžu atjaunošana Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā 06.04.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
23.02.2016. ANP2016/10 "Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā, “Pilssala”, Alūksnē, Alūksnes novadā" 07.03.2016. plkst. 14.00. Pabeigts
22.01.2016. ANP2016/07 "Divu telpu kosmētiskais remonts" 02.02.2016. plkst. 14.00. Pabeigts