http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (preces, pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 4000 > 42 000 EUR)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
29.12.2016. IPP 2016/6 Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvalei 17.01.2017. plkst. 10.00. Pabeigts
27.12.2016. PA SPODRA 2016/11 Sniega izvešana no Alūksnes pilsētas ielām ar iekraušanas un transporta pakalpojumiem 09.01.2017. plkst.10.00. Pabeigts
27.11.2016. IPP 2016/5 „Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta autoceļu uzturēšana.” 09.01.2017. plkst.10.00. Pabeigts
ANP2016/64 Rallija un rallijsprinta čempionāta posma organizēšana Alūksnē” 02.12.2016. plkst.10.00. Pabeigts
24.11.2016. IPP 2016/4 Kokskaidu granulu piegāde ar izkraušanu SKIM centram „Dailes” 05.12.2016. plkst.16.00. Pabeigts
24.11.2016. ANP2016/63 ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 05.12.2016. plkst.14.00. Pabeigts
23.11.2016. APP 2016/6 „ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDES AUTOMAŠĪNU APKOPE, REMONTS UN REZERVES DAĻU IEGĀDE” 05.12.2016. plkst.10.00. Pārtraukts
AKC 2016/2 Kultūras pakalpojuma – Franča Lehāra operetes “Jautrā atraitne” nodrošināšana 14.11.2016. plkst.14.00. Pabeigts
AKC 2016/3 Kultūras pakalpojuma – LNSO, Ints Dālderis un Modests Pitrens, nodrošināšana 16.11.2016. plkst.12.00. Pabeigts
15.11.2016. ALNA-1/2016 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, atjaunošana”, kadastra Nr.3601 034 5767 002 28.11.2016. plkst.14.00. Aktīvs
10.11.2016. ANP2016/62 “Nekustamā īpašuma un mājokļa nodokļa maksāšanas paziņojumu drukāšanas un izsūtīšanas pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētā” 22.11.2016. plkst.14.00. Pabeigts
08.11.2016. MPSK2016/01 "Pārtikas produktu iegāde Malienas pamatskolai" 21.11.2016. plkst. 12.00. Pabeigts
04.11.2016. ANPIP2016/1 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi 17.11.2016. plkst.12.00. Pabeigts
01.11.2016. ANP2016/61 “Būvprojekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” izstrāde un autoruzraudzība”” 14.11.2016. plkst.14.00. Pabeigts
26.10.2016. MPP 2016/3 „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀLUPES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2016./2017. GADA ZIEMAS SEZONĀ” 07.11.2016. plkst.10.00. Pabeigts
26.10.2016. PPSK 2016/1 „Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2016./2017. mācību gadam” 11.11.2016. plkst.12.00. Pabeigts
25.10.2016. ANP2016/59 “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūvei aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” 07.11.2016. plkst.14.00. Pabeigts
24.10.2016. JPP2016/5 “Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā” 04.11.2016. plkst.10.00. Pabeigts
ANP2016/50 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām, slēdzot vispārīgo vienošanos 03.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
21.10.2016. ANSD2016/3 „Alūksnes novada Sociālā dienesta AUTOTRANSPORTA TEHNISKĀ APKOPE, REMONTS UN REZERVES DAĻU IEGĀDE” 31.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
14.10.2016. ANP2016/56 “Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” 25.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
14.10.2016. KPP 2016/2 „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā" 26.10.2016. plkst.11.30. Pabeigts
14.10.2016. APP 2016/2 „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā" 26.10.2016. plkst.9.30. Pabeigts
14.10.2016. JPP 2016/3 “Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemas sezonā” 26.10.2016. plkst.8.15. Pabeigts
13.10.2016. APP2016/5 „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2016./2017.GADA ZIEMAS SEZONĀ” 24.10.2016. plkst.10.00. Pabeigts
12.10.2016. BPP2016/01 "Pārtikas produktu piegāde Bejas pamatskolai" 24.10.2016. plkst.10.00. Pabeigts
11.10.2016. ANP2016/54 “Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2017.gadam” 24.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
06.10.2016. MPP 2016/02 Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā 20.10.2016. plkst.12.00. Pabeigts
06.10.2016. PPP 2016/03 Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta autoceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā 21.10.2016. plkst.12.00. Pabeigts
05.10.2016. PA SPODRA 2016/10 Alūksnes pilsētas ielu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas T,G, P un V uzturēšanas klasēm 17.10.2016. plkst. 9.00. Pabeigts
05.10.2016. ALMS/2016/02 „Mūzikas instrumenta piegāde” 17.10.2016. plkst.11.00. Pabeigts
04.10.2016. MPP 2016/02 „Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā” 17.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
04.10.2016. JPP 2016/03 „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2016./2017.gada ziemas sezonā” 17.10.2016. plkst.14.00. Pabeigts
04.10.2016. ANP SAC „Alūksne” 2016/5 Kokskaidu granulu piegāde un izkraušana Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram „Alūksne”  17.10.2016. plkst. 9.00. Pabeigts
28.09.2016. ZIPP 2016/03 „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā”  10.10.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
28.09.2016. JPP2016/4 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2016./2017. gada ziemas sezonā 10.10.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
27.09.2016. VPP 2016/03 Alūksnes novada pašvaldības VECLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā 10.10.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
22.09.2016. ANP SAC „Alūksne” 2016/4 Medikamentu iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra „Alūksne” vajadzībām 03.10.2016. plkst.9.00. Pabeigts
19.09.2016. PA SPODRA 2016/09 Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 30.09.2016. plkst.9.00. Pabeigts
13.09.2016. PA SPODRA 2016/08 Meža, dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 26.09.2016. plkst.9.00. Pabeigts
06.09.2016. ANP2016/49 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanai” 19.09.2016. plkst.14.00. Pabeigts
02.09.2016. APP/2016/4 Krēslu iegāde skatītāju zālei Alsviķu pagasta kultūras namam 14.09.2016. plkst. 10.00. Pabeigts
31.08.2016. PA SPODRA 2016/07 Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai 12.09.2016. plkst. 9.00. Pabeigts
31.08.2016. ANP SAC „Alūksne” 2016/3 Medikamentu iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra „Alūksne” vajadzībām 12.09.2016. plkst.11.00. Pārtraukts
31.08.2016. ANP2016/48 “Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm” 12.09.2016. plkst.14.00. Pabeigts
31.08.2016. ANSD2016/2 „MAZLIETOTAS VIEGLĀS PASAŽIERU AUTOMAŠĪNAS iegāde ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VAJADZĪBĀM” 13.09.2016. plkst.14.00. Pabeigts
  ANP2016/45 Būvprojekta “Pilssalas attīstība, 2.kārta Multifunkcionālā servisa ēka” autoruzraudzība 19.08.2016. plkst.14.00. Pabeigts
17.08.2016. ANP2016/47 “Alūksnes novada reklāmas (tēla) filmu izgatavošana” 19.08.2016. plkst.14.00. Pabeigts
15.08.2016. ZIPP 2016/02 Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 26.08.2016. plkst.10.00. Pabeigts
12.08.2016. ANP2016/46 “Alūksnes novada reklāmas (tēla) filmu izgatavošana” 24.08.2016. plkst.14.00. Pārtraukts
08.08.2016. JPP2016/02 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā 19.08.2016. plkst.14.00. Pabeigts
03.08.2016. ALMS/2016/01 Mūzikas instrumentu piegāde 26.08.2016. plkst.11.00. Pabeigts
AKC 2016/1 Alūksnes pilsētas svētku “Iemīlies Alūksnē!” atklāšanas un noslēguma pasākumu nodrošināšana  22.07.2015. plkst.14.00. Pabeigts
14.07.2016. JPP 2016/2 „Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām”  27.07.2016. plkst.13.00. Pabeigts
11.07.2016. LVSK 2016/01 PĀRTIKAS preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Liepnas vidusskolā  25.07.2016. plkst.13.00. Pabeigts
07.07.2016. ZIPSK 2016/02 Pārtikas produktu piegāde Ziemeru pamatskolai 18.07.2016. plkst.10.00. Pabeigts
06.07.2016. ANP2016/43 “Būvuzraudzība Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvei Alūksnē” 18.07.2016. plkst.14.00. Pabeigts
30.06.2016. SPSK 2016/1 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE STRAUTIŅU PAMATSKOLAI 11.07.2016. plkst.13.00. Pabeigts
29.06.2016. JPP2016/3 Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadā 11.07.2016. plkst.10.00. Pabeigts
ANP2016/38 Būvprojekta “Putnu paviljona arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un restaurācijas tehniskais projekts” aktualizācija un autoruzraudzība 27.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
ANP2016/37 Būvprojekta “Pomonas tempļa arhitektoniski - mākslinieciskā izpēte un rekonstrukcijas projekts” aktualizācija un autoruzraudzība 27.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
16.06.2016. ANP2016/40 Arheoloģiskās izpētes darbi Alūksnes viduslaiku pils teritorijā 29.06.2016. plkst. 14.00. Pabeigts
  ANP2016/33 Būvprojekta “Mauzoleja konservācijas/ restaurācijas metodika un restaurācijas projekts” aktualizācija un autoruzraudzība 10.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
15.06.2016. ANP2016/39 Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Auseji-Garjuri” un “Garjuri-Lašķi” pārbūves būvuzraudzība 28.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
10.06.2016. ANSD2016/1 „ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA BĒRNIEM 2016.-2017.GADĀ” 27.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
07.06.2016. JLPSK2016/1 Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pamatskolai 20.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
07.06.2016. ANP2016/35

“ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻA “PĻEVNA – STUBOROVA” PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA”

20.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
07.06.2016. ANP2016/34 Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Atte - Lejas” pārbūves būvuzraudzība

20.06.2016. plkst.14.00.

Aktīvs
31.05.2016. VPP 2016/02 Jauna kvadricikla iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldes vajadzībām 13.06.2016. plkst.14.00. Pabeigts
27.05.2016. PA SPODRA 2016/05 Transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 07.06.2016. plkst.9.00. Pabeigts
24.05.2016. APP/2016/2 Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā 06.06.2016. plkst.10.00 Pabeigts
19.05.2016. ANP2016/32 Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Karvas pagrieziens – Skujenieki  - Dimdenieki – Čukstu karjers” pārbūves būvuzraudzība 30.05.2016. plkst.14.00 Pabeigts
17.05.2016. ANP2016/31 Zandartu mazuļu iegāde un piegāde Alūksnes, Indzera un Sudala ezeru zivju resursu papildināšanai 17.06.2016. plkst.14.00 Pabeigts
16.05.2016. JPP 2016/2 “Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadā" 27.05.2016. plkst.10.00 Pārtraukts
09.05.2016. ANP2016/30 “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Franciskopole–Kavaci” pārbūves būvuzraudzība” 23.05.2016. plkst.14.00 Pabeigts
ANP2016/28 “Reklāmas klipu izgatavošana un pārraidīšana” 02.05.2016. plkst.14.00. Pabeigts
06.05.2016. PPP 2016/02 Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām 18.05.2016. plkst.14.00 Pabeigts
03.05.2016. JPIIP 2016/01 „PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „PŪCĪTE”” 18.05.2016. plkst.14.00 Pabeigts
19.04.2016. ZPP 2016/3 Kokskaidu granulu piegāde ar izkraušanu Zeltiņu pagasta pārvaldei un struktūrvienībām 05.05.2016. plkst.10.00 Pabeigts
  ANP2016/23 Būvprojekta “Pludmales un piknika teritorijas labiekārtošana Pilssalā” autoruzraudzība 15.04.2016. plkst.14.00 Pabeigts
12.04.2016. ANP2016/25 “Būvuzraudzība Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvei Alūksnē” 25.04.2016. plkst.14.00. Pārtraukts
06.04.2016. ANP2016/22 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūvei 18.04.2016. plkst.14.00. Pabeigts
06.04.2016. ANP2016/21 Transporta pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām 18.04.2016. plkst.14.00. Pabeigts
05.04.2016. VPP 2016/01 “Malkas piegāde Mālupes pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadā" 18.04.2016. plkst.10.00. Pabeigts
01.04.2016. VPP 2016/01 „Alūksnes novada pašvaldības VECLAICENES pagasta autoceļu apsaimniekošana” 12.04.2016. plkst.10.00. Pabeigts
01.04.2016. ABJSS 2016/1 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 14.04.2016. plkst.11.00. Pabeigts
01.04.2016. ANP2016/20 “Būvuzraudzība Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvei Alūksnē” 12.04.2016. plkst.14.00. Pārtraukts
31.03.2016. JPP2016/1 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana 11.04.2016. plkst.10:00. Pabeigts
30.03.2016. JPP2016/01 "Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā" 11.04.2016. plkst.14.00. Pabeigts
23.03.2016. ANDN2016/1 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTS JAUNDZIMUŠO APRŪPEI 06.04.2016. plkst.14.00. Pabeigts
21.03.2016. ZIPP 2016/01 „Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu apsaimniekošana” 04.04.2016. plkst.10.00. Pabeigts
  ANP2016/15 Būvprojekta “Ganību ielas pārbūve” autoruzraudzība 16.03.2016. plkst.14.00. Pabeigts
  ANP2016/14 Tehniskā projekta “Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas rekonstrukcija” aktualizācija un autoruzraudzība 17.03.2016. plkst.14.00. Pabeigts
15.03.2016. ANP2016/17 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūvei” 29.03.2016. plkst.14.00. Pārtraukts
14.03.2016. KPP 2016/1 Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana 31.03.2016. plkst.09.30. Pabeigts
11.03.2016. JPP 2016/1 Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana 23.03.2016. plkst.08.30. Pabeigts
11.03.2016. IPP/2016/3 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ILZENES PAGASTA PĀRVALDES IEPIRKUMS “DZINĒJA NOMAIŅA AUTOBUSAM MERCEDEZ BENZ SPRINTER 516 CDI KA 4X2 90665713,VALSTS NR. HN5997, ŠASIJAS NR.WDB9066571S514377”” 18.03.2016. plkst.09.00. Pabeigts
10.03.2016. APP 2016/1 Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana 21.03.2016. plkst.09.00. Pabeigts
10.03.2016. PPP 2016/01 Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016.gada pavasara - vasaras sezonā 23.03.2016. plkst.12.00. Pabeigts
10.03.2016. MPP 2016/01 Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2016.gada pavasara - vasaras sezonā 22.03.2016. plkst.12.00. Pabeigts
10.03.2016. ANP2016/16 “Ziedu, ziedu kompozīciju un ziedu dekoru piegāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām” 21.03.2016. plkst.14.00. Pabeigts
23.02.2016. ANP2016/11 “Viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādu piegāde” 07.03.2016. plkst.14.00. Pabeigts
22.02.2016. APIIS 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SAULĪTE” 09.03.2016. plkst.13.00. Pabeigts
12.02.2016. ANP2016/9 “Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta izstrāde” 23.02.2016. plkst.14.00. Pabeigts
10.02.2016. MPIIM 2016/01 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE MALIENAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “MAZPUTNIŅŠ” 2016. UN 2017.GADĀ 25.02.2016. plkst. 13.00. Pabeigts
08.02.2016. ANP2016/6 “Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā” 19.02.2016. plkst.14.00. Pārtraukts
08.02.2016. ANP2016/8 “Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” 19.02.2016. plkst.14.00. Pabeigts
02.02.2016. PA SPODRA 2016/02 Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē 22.02.2016. plkst. 09.00. Pabeigts
27.01.2016. PA SPODRA 2016/01 Sniega izvešana no Alūksnes pilsētas ielām ar iekraušanas un transporta pakalpojumiem 08.02.2016. plkst. 09.00. Pabeigts
20.01.2016. PIIC 2016/01 „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „CĀLIS” VAJADZĪBĀM“ 05.02.2016. plkst. 15.00. Pabeigts
13.01.2016. ANP SAC „Alūksne” 2016/2 Dezinfekcijas un saimniecības preču piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram „Alūksne” 25.01.2016. plkst. 9.00. Pabeigts
13.01.2016. ANP SAC „Alūksne” 2016/1 Inkontinences (urīna nesaturēšanas) preču iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra „Alūksne” vajadzībām 25.01.2016. plkst. 9.00. Pabeigts
12.01.2016. ZPP 2016/1 "Degvielas iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes vajadzībām" 25.01.2016. plkst.10.00. Pabeigts
08.01.2016. IPP2016/2 „Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta autoceļu  uzturēšana” 19.01.2016. plkst.10.00. Pabeigts
07.01.2016. ANP 2016/4 “Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas un ārtelpas norāžu zīmju dizaina koncepcijas un projekta izstrāde” 18.01.2016. plkst.14.00. Pabeigts
06.01.2016. APP 2016/1 „Degvielas iegāde Alsviķu pagasta pārvaldes vajadzībām" 19.01.2016. plkst.10.00. Pabeigts
05.01.2016. IPP 2016/1 „Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvaldes vajadzībām" 18.01.2016. plkst.10.00. Pabeigts
05.01.2016. ANP2016/2 “Tipogrāfijas pakalpojumi laikraksta “Alūksnes Novada Vēstis” iespiešanai” 18.01.2016. plkst.14.00. Pabeigts
05.01.2016. ANP2016/1 “Industriālās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē būvprojektēšana” 18.01.2016. plkst.14.00. Pabeigts