http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (preces, pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 3000 > 20 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
  ANP2013/31 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKU FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS AUTORUZRAUDZĪBA 20.12.2013. plkst.14.00 Pabeigts
06.12.2013. PA SPODRA 2013/07 Pilsētas ielu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas B, C un D uzturēšanas klasēm 17.12.2013. plkst.9.00 Pabeigts
05.12.2013. ANP2013/28 ALŪKSNES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU APSAIMNIEKOŠANA 2014.GADAM 16.12.2013. plkst.14.00 Pabeigts
05.12.2013. MPP 2013/3 Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Mālupes pamatskolā 2014. gadam 16.12.2013. plkst.10.00 Pabeigts
03.12.2013. ANP2013/30/ERAF Būvuzraudzība objektā "Alūksnes muižas apbūves brūža ēkas rekonstrukcija" 16.12.2013. plkst.14.00 Pabeigts
22.11.2013. MPIIM 2013/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEPIRKUMS BĒRNU ĒDINĀŠANAI MALIENAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „MAZPUTNIŅŠ” 2014., 2015. GADĀ 10.12.2013 plkst.17.00 Pabeigts
21.11.2013. JPP 2013/06 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONĀ 02.12.2013. plkst.10.00 Pabeigts
31.10.2013. JPP 2013/05 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONĀ 11.11.2013. plkst.10.00 Pārtraukts
22.10.2013. VPP 2013/02 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VECLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU UN LAUKUMU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014. GADA ZIEMAS SEZONĀ 04.11.2013. plkst.10.00 Pabeigts
21.10.2013. MPP 2013/02 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀLUPES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONĀ 01.11.2013. plkst.10.00 Pabeigts
21.10.2013. IPP 2013/1 Kokskaidu granulu iegāde SKIIM centram „Dailes” 01.11.2013. plkst.09.00 Pabeigts
18.10.2013. ANP2013/27 ALŪKSNES EZERA KRASTA ZONAS DAĻU SAKOPŠANA 29.10.2013. plkst.14.00 Pabeigts
16.10.2013. ZPP2013/1 Kokskaidu granulu iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes iestādēm 28.10.2013. plkst.10.00 Pabeigts
16.10.2013. PPP 2013/5 Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2013./2014. mācību gadam 29.10.2013. plkst.12.00 Pabeigts
15.10.2013. ANP2013/26 JAUNAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 28.10.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
11.10.2013. APP 2013/01 Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā 01.11.2013. plkst. 09.00 Pabeigts
11.10.2013. KPP 2013/01 Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā 22.10.2013. plkst. 09.00 Pabeigts
11.10.2013. JPP 2013/02 Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā 28.10.2013. plkst. 09.00 Pabeigts
09.10.2013. ANP2013/25/ELFLA KOKA APSTRĀDES DARBGALDU UN IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA 21.10.2013. plkst.14.00 Pabeigts
09.10.2013. JPP 2013/3 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu un laukumu attīrīšana no sniega 2013./2014.gada ziemas sezonā 21.10.2013. plkst.10:00 Pabeigts
07.10.2013. ZIPP 2013/03 Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu un laukumu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā 18.10.2013. plkst.10.00 Pabeigts
04.10.2013. APP 2013/03 ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU UZTURĒŠANA 2013./2014. GADA ZIEMAS SEZONĀ 15.10.2013. plkst.10.00 Pabeigts
03.10.2013. ANP2013/23/ELFLA KOKA APSTRĀDES DARBGALDU UN IEKĀRTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA 14.10.2013. plkst.14.00 Pārtraukts
02.10.2013. ZIPSK 2013/05 Malkas piegāde Ziemeru pamatskolas vajadzībām 2014.gadam 14.10.2013. plkst.14.00 Pabeigts
02.10.2013. MPP 2013/3 Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemas sezonā 18.10.2013. plkst.12.00 Pabeigts
27.09.2013. ANP SAC "Alūksne" 2013/4 Kokskaidu granulu piegāde un izkraušana Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram "Alūksne" 08.10.2013., plkst. 10.00 Pabeigts
27.09.2013. MPP 2013/03 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALIENAS PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONĀ 08.10.2013. plkst.13.00 Pabeigts
27.09.2013. JPP 2013/04 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONĀ 09.10.2013. plkst.10.00 Pabeigts
19.09.2013. ALNA2013/8 BŪVMATERIĀLU IEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI 30.09.2013. plkst.10.00 Pabeigts
02.09.2013. ALNA2013/7 BŪVMATERIĀLU IEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI 16.09.2013. plkst.10.00 Pārtraukts
29.08.2013. PA SPODRA 2013/06 "Jauna profesionāla zāles pļāvēja iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" vajadzībām 23.09.2013. plkst.9.00 Pabeigts
29.08.2013. RUPE-2013/01 „Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 10.09.2013. plkst. 10.00 Pabeigts
16.08.2013. ALNA2013/5 BŪVMATERIĀLU IEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI 28.08.2013. plkst.10.00 Pārtraukts
14.08.2013. ALNA2013/6 TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀ APKOPE, REMONTS UN REZERVES DAĻU IEGĀDE 26.08.2013. plkst.10.00 Pabeigts
08.08.2013. ZIPP 2013/02 „Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām”  19.08.2013. plkst.11.00 Pabeigts
02.08.2013. AMS 2013/01 Mūzikas instrumentu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Mūzikas skolai 16.08.2013. plkst.11.00 Pabeigts
31.07.2013. SPSK/2013/3 "Sporta inventāra iegāde Strautiņu pamatskolai mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai” 12.08.2013. plkst.10.00 Pabeigts
25.07.2013. ZIPSK 2013/03 Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Ziemeru pamatskolā 2013./2014. mācību gadam 06.08.2013. plkst.10.00 Pabeigts
23.07.2013. ALNA2013/3 DEGVIELAS IEGĀDE SIA „ALŪKSNES NAMI” VAJADZĪBĀM 05.08.2013. plkst.10.00 Pabeigts
15.07.2013. JPP-2013/01 Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam 26.07.2013. plkst.10.00 Pabeigts
12.07.2013. PA SPODRA 2013/05 Transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde" 30.07.2013. plkst.9.00 Pabeigts
09.07.2013. ANP2013/17 TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA OBJEKTAM „VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJA KRĀJUMU GLABĀTAVA „LAIDARS” 22.07.2013. plkst.14.00 Pabeigts
05.07.2013. PA SPODRA 2013/04 Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai 24.07.2013. plkst.9.00 Pabeigts
  ANP2013/15 Ēdināšanas pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekiem 19.06.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
26.06.2013. LPP 2013/4 PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2013./2014. MĀCĪBU GADĀ 08.07.2013. plkst. 12.00 Pabeigts
20.06.2013. MPP 2013/02 LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALIENAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 08.07.2013. plkst.13.00 Pabeigts
12.06.2013. LPP 2013/3 DEGVIELAS IEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2013. GADĀ 05.07.2013. plkst. 12.00 Pabeigts
10.06.2013. ASS 2013/1 “Koksnes šķeldas un kokskaidu granulu piegāde A/S “Simone” vajadzībām 2013./2014.g apkures sezonai” 18.07.2013. plkst. 14.00 Aktīvs
04.06.2013. LPP 2013/2 PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2013./2014. MĀCĪBU GADĀ 17.06.2013. plkst. 12.00 Pabeigts
03.06.2013. ANP2013/13 TEHNISKO PROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ RENOVĀCIJAI 14.06.2013. plkst.14.00 Pabeigts
03.06.2013. ZIPP 2013/01 „Ceļu apsaimniekošana vasaras periodā Ziemera pagastā 2013. gadā” 14.06.2013. plkst.10.00 Pabeigts
22.05.2013. ANSD2013/3 LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS NOMA ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM 10.06. 2013. plkst.14:00 Pabeigts
22.05.2013. PPP 2013/04 DEGVIELAS IEGĀDE PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2013. GADĀ 04.06. 2013. plkst.12:00 Pabeigts
21.05.2013. VPP 2013/01 „Ceļu apsaimniekošana vasaras periodā Veclaicenes pagastā 2013. gadā” 03.06. 2013. plkst.10:00 Pabeigts
16.05.2013. ANP2013/12 TRANSPORTA PAKALPOJUMI ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KOLEKTĪVIEM
XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKOS
28.05.2013. plkst. 14:00 Pabeigts
15.05.2013. ANP SAC "Alūksne" 2013/2 Inkontinences (urīna nesaturēšanas) preču iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram "Alūksne" 28.05.2013. plkst. 10:00 Pabeigts
14.05.2013. ANP SAC "Alūksne" 2013/1 Medikamentu iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram "Alūksne" 27.05.2013. plkst. 10:00 Pabeigts
24.04.2013. PPP 2013/03 Pasažieru mikroautobusa iegāde Pededzes pagasta pārvaldei 10.05.2013. plkst. 13:00 Pabeigts
24.04.2013. APP2013/2 Malkas piegāde Alsviķu pagasta pārvaldes iestādēm 08.05.2013. plkst. 15:00 Pabeigts
23.04.2013. APIIP 2013/1 Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” 07.05.2013. plkst. 11.00. Pabeigts
15.04.2013. MPP 2013/02 Mārkalnes pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšana 2013. gada pavasara, vasaras sezonā 29.04.2013. plkst.13:00 Pabeigts
12.04.2013. MPP 2013/01 Pārtikas produktu iegāde Mārkalnes pamatskolas vajadzībām 23.04.2013. plkst. 12.00 Pabeigts
11.04.2013. BPP 2013/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE BEJAS PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 23.04.2013. plkst. 12.00 Pabeigts
10.04.2013. JPIIP 2013/01 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PŪCĪTE”VAJADZĪBĀM 22.04.2013. plkst. 13.00 Pabeigts
09.04.2013. PPP 2013/02 Pededzes pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšana 2013. gada pavasara, vasaras sezonā 22.04.2013. plkst. 13.00 Pabeigts
19.03.2013. ANSD2013/002 SPECIALIZĒTĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PERSONU AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM PĀRVADĀŠANAI 09.04.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
18.03.2013. ABJSS 2013/0-1 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 02.04.2013. plkst. 11.00 Pabeigts
  ZIPSK2013/02/KPFI Autoruzraudzība projekta „Kompleksi risinājumi Ziemeru pamatskolas ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros” 08.03.2013. plkst.17.00 Pabeigts
07.03.2013. ANP2013/06 TEHNISKO PROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA ALŪKSNES PILSĒTAS OBJEKTIEM „MERĶEĻA IELAS REKONSTRUKCIJA” UN „LATGALES UN UZVARAS IELAS REKONSTRUKCIJA” 18.03.2013. plkst.14.00 Pabeigts
21.02.2013. PA SPODRA 2013/03 Lietotas automašīnas iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" vajadzībām 04.03.2013. plkst.9.00 Pabeigts
19.02.2013. JPP 2013/2 Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2013.gadā. 04.03.2013. plkst.9:00 Pabeigts
14.02.2013. PA SPODRA 2013/02 Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 26.02.2013. plkst.9.00 Pabeigts
14.02.2013. MPP 2013/01 MALKAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA MALIENAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONAI 28.02.2013. plkst.10.00 Pabeigts
13.02.2013. PA SPODRA 2013/01 SNIEGA IZVEŠANA NO ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀM AR IEKRAUŠANAS UN TRANSPORTA PAKALPOJUMIEM 25.02.2013. plkst. 9.00 Pabeigts
12.02.2013. JPP 2013/01 MALKAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2013./2014.GADA ZIEMAS SEZONAI 25.02.2013. plkst.10.00 Pabeigts
11.02.2013. JPP 2013/1 Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pamatskolai 22.02.2013. plkst.10.00 Pabeigts
08.02.2013. MPP 2013/1 Malkas piegāde Mālupes pagasta pārvaldes iestādēm 2013. gadā 19.02.2013. plkst.10.00 Pabeigts
07.02.2013. ANP2013/04 IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ 18.02.2013. plkst.14.00 Pabeigts
07.02.2013. LPP 2013/1 MALKAS PIEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2013.GADĀ 18.02.2013. plkst.16.00 Pabeigts
05.02.2013. ANSD2013/001 SPECIALIZĒTĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PERSONU AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM PĀRVADĀŠANAI 18.02.2013. plkst.14.00 Pārtraukts
01.02.2013. PPP 2013/01 Malkas piegāde Pededzes pagasta pārvaldes un pamatskolas vajadzībām 2013. gadā 15.02.2013. plkst.12.00 Pabeigts
25.01.2013. ANP2013/03 MĒRNIECĪBAS PAKALPOJUMI ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 05.02.2013. plkst.14.00 Pabeigts
17.01.2013. APP 2013/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SAULĪTE” UN STRAUTIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „ZEMENĪTE” 28.01.2013. plkst.12.00 Pabeigts
10.01.2013. CĀLIS 2013/1 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "CĀLIS" 29.01.2013. plkst.10.00 Pabeigts