http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (preces, pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 3000 > 20 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
19.12.2012. PA SPODRA 2012/06 Kurināmās degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" vajadzībām 10.01.2013. plkst.9.00 Pabeigts
13.12.2012. PA SPODRA 2012/05 Alūksnes pilsētas ielu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas B, C un D uzturēšanas klasēm 27.12.2012. plkst. 9.00 Pabeigts
07.12.2012. MPP 2012/04 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MĀLUPES PAMATSKOLAI 18.12.2012. plkst.10.00 Aktīvs
23.11.2012. APP2012/04 ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU UZTURĒŠANA 2012/2013.GADA ZIEMAS SEZONĀ 04.12.2012. plkst.10.00 Pabeigts
09.11.2012. MPP 2012/03 Mālupes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2012./2013. gada ziemas sezonā 22.11.2012. plkst.10.00 Pabeigts
08.11.2012. MPP 2012/05 „PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „MAZPUTNIŅŠ”” 20.11.2012. plkst.13.00 Pabeigts
06.11.2012. AMS 2012/02 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Mūzikas skolai 20.11.2012. plkst.11.30 Pārtraukts
31.10.2012. JPP 2012/02 Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2012./2013. gada ziemas sezonā 12.11.2012. plkst.09.00 Pabeigts
31.10.2012. PPP2012/03 Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2012./2013.mācību gadam 14.11.2012. plkst.12.00 Pabeigts
29.10.2012. APP 2012/01 Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2012./2013. gada ziemas sezonā 12.11.2012. plkst.10.00 Pabeigts
29.10.2012. KPP 2012/01 Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2012./2013. gada ziemas sezonā 13.11.2012. plkst.09.00 Pabeigts
25.10.2012. APP 2012/3 Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana 2012./2013.gada ziemas sezonā 05.11.2012. plkst.10.00 Pārtraukts
23.10.2012. ANP2012/43 JAUNA SNIEGA MOTOCIKLA IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PA „ALJA” VAJADZĪBĀM 05.11.2012. plkst.14.00 Pabeigts
23.10.2012. ANP2012/42 JAUNA SNIEGA MOTOCIKLA IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA ZIEMAS SPORTA CENTRA „MEŽINIEKI” VAJADZĪBĀM 05.11.2012. plkst.14.00 Pabeigts
22.10.2012. JPP 2012/3 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu un laukumu attīrīšana no sniega 2012./2013.gada ziemas sezonā 02.11.2012. plkst.10.00 Pabeigts
19.10.2012. ANP2012/41 TEHNISKĀ PROJEKTA „„PILSSALAS ATTĪSTĪBA” 2.KĀRTA MULTIFUNKCIONĀLĀ SERVISA ĒKA” IZSTRĀDE 30.10.2012. plkst.14.00 Pabeigts
18.10.2012. ZPP 2012/2 Kokskaidu granulu iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes iestādēm 29.10.2012. plkst.10.00 Pabeigts
17.10.2012. ZIPP 2012/05 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEMERA PAGASTA AUTOCEĻU UN LAUKUMU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2012./2013. GADA ZIEMAS SEZONĀ 29.10.2012. plkst.10.00 Pabeigts
17.10.2012. AMS 2012/01 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Mūzikas skolai 29.10.2012. plkst.11.30 Pārtraukts
12.10.2012. MPP 2012/04 Kokskaidu granulu iegāde ar piegādi Malienas pamatskolas vajadzībām 24.10.2012. plkst.10.00 Pabeigts
09.10.2012. MPP 2012/02 PIENA UN PIENA PRODUKTU IEGĀDE MĀLUPES PAMATSKOLAI 22.10.2012. plkst.10.00 Pabeigts
09.10.2012. IPP 2012/1 Kokskaidu granulu iegāde SKIM centram „Dailes” 22.10.2012. plkst.09.00 Pabeigts
03.10.2012. JPP 2012/06 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2012./2013.GADA ZIEMAS SEZONĀ 17.10.2012. plkst.13.00 Pabeigts
02.10.2012. MPP 2012/03 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALIENAS PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2012./2013.GADA ZIEMAS SEZONĀ 17.10.2012. plkst.13.00 Pabeigts
01.10.2012. ANP2012/40 LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 12.10.2012. plkst.14.00 Pabeigts
18.09.2012. MPP 2012/02 KOKSKAIDU GRANULU IEGĀDE AR PIEGĀDI MALIENAS PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 05.10.2012. plkst.10.00 Pārtraukts
18.09.2012. JPP 2012/05/ELFLA ROTAĻU LAUKUMA APRĪKOJUMA ELEMENTU IEGĀDE 03.10.2012. plkst.13.00 Pabeigts
11.09.2012. ANP SAC 2012/7 Piena un piena produktu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram „Alūksne” 24.09.2012. plkst. 14.00 Pabeigts
11.09.2012. ANP SAC 2012/6 Svaigas gaļas piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram „Alūksne” 26.09.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
29.08.2012. ANP SAC 2012/5 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram „Alūksne” 12.09.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
28.08.2012. ANP2012/35 ALŪKSNES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ KLAIŅOJOŠU VAI KĀDĀ CITĀDĀ VEIDĀ BEZPALĪDZĪGĀ SITUĀCIJA NONĀKUŠO SUŅU UN KAĶU, KĀ ARĪ SAVVAĻAS DZĪVNIEKU NOĶERŠANA, VETERINĀRMEDICĪNISKĀ APSKATE, APRŪPE, STERILIZĀCIJA, IEMIDZINĀŠANA UN UTILIZĀCIJA 10.09.2012. plkst. 14.00 Pabeigts
27.08.2012. ANP2012/34/ELFLA ARBORISTU APRĪKOJUMA IEGĀDE 07.09.2012. plkst. 14.00 Pabeigts
15.08.2012. ZIPP 2012/04 „Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Ziemeru pamatskolā 2012./2013. mācību gadam”
27.08.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
14.08.2012. ANP/2012/32ERAF „BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA PROJEKTĀ „TRANZĪTCEĻA P43 MARŠRUTA REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ””
27.08.2012. plkst.14.00 Pabeigts
31.07.2012. ANP2012/31/ELFLA ARBORISTU APRĪKOJUMA IEGĀDE 13.08.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
26.07.2012. ANP2012/28 ALŪKSNES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ KLAIŅOJOŠU VAI KĀDĀ CITĀDĀ VEIDĀ BEZPALĪDZĪGĀ SITUĀCIJA NONĀKUŠO SUŅU UN KAĶU, KĀ ARĪ SAVVAĻAS DZĪVNIEKU NOĶERŠANA, VETERINĀRMEDICĪNISKĀ APSKATE, APRŪPE, STERILIZĀCIJA, IEMIDZINĀŠANA UN UTILIZĀCIJA 06.08.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
25.07.2012. LPP 2012/4 „PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2012.GADĀ” 10.08.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
20.07.2012. PA SPODRA 2012/04 Rezerves daļu iegāde un servisa pakalpojums 08.08.2012. plkst.9.00 Pabeigts
17.07.2012. PA SPODRA 2012/03 Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai 01.08.2012. plkst.9.00 Pabeigts
12.07.2012. ANP2012/27/ELFLA „ARBORISTU APRĪKOJUMA IEGĀDE” 23.07.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
09.07.2012. JPP -2012/01 Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām 2012.gadam 20.07.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
05.07.2012. APP 2012/2 Degvielas iegāde Alsviķu pagasta pārvaldes vajadzībām 23.07.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
05.07.2012. LPP 2012/3 „PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2012.GADĀ” 16.07.2012. plkst. 10.00 Pārtraukts
28.06.2012. ZIPP 2012/03 „Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 2012. gadam” 16.07.2012. plkst.10.00 Pabeigts
  ANP2012/21/EZF Tehniskā projekta „Ūdens līmeņa regulēšanas būve Alūksnes ezeram „Zušu tacis”” (objekts „Hidrotehniskā būve - zušķērājs”) autoruzraudzība 18.06.2012. plkst.14.00 Pabeigts
27.06.2012. ANP2012/23/ESF EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/070
„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU APMĀCĪBA FINANSĒJUMA PIESAISTĒ
09.07.2012. plkst.14:00 Pabeigts
26.06.2012. APIIS 2012/02-M PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS” 09.07.2012. plkst.11:00 Pabeigts
01.06.2012. VPP 2012/01 Ceļu apsaimniekošana vasaras periodā Veclaicenes pagastā 2012. gadā 14.06. 2012. plkst.10:00 Pabeigts
  ANP2012/05/ERAF Tehniskā projekta „Ēkas renovācija mākslas skolas vajadzībām” izmaiņu projekta autoruzraudzība 15.02.2012. plkst.14.00 Pabeigts
09.05.2012. ANP SAC 2012/3 Inkontinences (urīna nesaturēšanas) preču iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra „Alūksne” vajadzībām 21.05.2012. plkst. 9.00 Pabeigt
02.05.2012. PPP 2012/02 DEGVIELAS IEGĀDE PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2012. GADĀ 16.05.2012. plkst. 13.00 Pabeigts
25.04.2012. ZIPP 2012/02 „Malkas piegāde Ziemera pagasta pārvaldes iestādēm 2012.gadā” 08.05.2012. plkst.14.00 Pabeigts
24.04.2012. ZIPP 2012/01 „Ceļu apsaimniekošana vasaras periodā Ziemera pagastā 2012. gadā
08.05.2012. plkst.10.00
Pabeigts
16.04.2012. ANP2012/09 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTS JAUNDZIMUŠO APRŪPEI 27.04.2012. plkst. 14:00 Pabeigts
16.04.2012. JPP 2012/2 Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2012.gadā. 27.04.2012. plkst. 9:00 Pabeigts
12.04.2012. APIIP 2012/1 Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Pienenīte" 27.04.2012. plkst. 11.00. Pabeigts
03.04.2012. ANP SAC 2012/2 Medikamentu iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra „Alūksne” vajadzībām 17.04.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
02.04.2012. LPP 2012/2 „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2012.GADĀ” 18.04.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
29.03.2012. JPP 2012/04 PIENA UN PIENA PRODUKTU IEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "PŪCĪTE" UN BEJAS PAMATSKOLAI 17.04.2012., plkst.13.00 Pabeigts
28.03.2012. APP 2012/1 Malkas piegāde Alsviķu pagasta pārvaldes iestādēm 11.04.2011. plkst. 15:00 Pabeigts
22.03.2012. ZPP 2012/1 Komunālās tehnikas iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanai 02.04.2012.
plkst.14.00
Pabeigts
  ANP2012/03 Skiču projekts "Pilssalas attīstība" 13.02.2012.
plkst.10.00
Pabeigts
21.03.2012. ABJSS 2012/01 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 04.04.2012. plkst. 11.00 Pabeigts
16.03.2012. JPP 2012/03 PIENA UN PIENA PRODUKTU IEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "PŪCĪTE" UN BEJAS PAMATSKOLAI 27.03.2012., plkst.13.00 Pārtraukts
13.03.2012. MPP 2012/02 Pārtikas produktu iegāde Mārkalnes pamatskolai 29.03.2012. plkst.13.00 Pabeigts
28.02.2012. JPP 2012/02 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "PŪCĪTE" UN BEJAS PAMATSKOLAI 12.03.2012. plkst.10.00 Pabeigts
27.02.2012. ANSD 2012/1./ESF DEGVIELAS IEGĀDE ESF PROJEKTA „ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” IETVAROS
09.03.2012. plkst. 14.00 Pabeigts
23.02.2012. JPP 2012/1 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE
JAUNLAICENES PAMATSKOLAI
05.03.2012. plkst. 16.00 Pabeigts
16.02.2012. MPP2012/01 MALKAS PIEGĀDE MĀRKALNES PAGASTA PĀRVALDES UN PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM 2012./2013. GADA ZIEMAS SEZONAI 01.03.2012. plkst. 13.00 Pabeigts
14.02.2012. ANP SAC "Alūksne" 2012/1/ELFLA Mobilā kāpurķēžu ratiņkrēslu pacēlāja komplektā ar ratiņkrēsliem piegāde Sociālās aprūpes centram „Alūksne” 27.02.2012. plkst.9.00 Pabeigts
14.02.2012. MPP 2012/1 Malkas piegāde Mālupes pagasta pārvaldes iestādēm 2012. gadā 27.02.2012. plkst.10.00 Pabeigts
10.02.2012. LPP 2012/1 „MALKAS IEPIRKUMS LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES IESTĀDĒM 2012.GADĀ” 21.02.2012. plkst. 10.00 Pabeigts
08.02.2012. PA SPODRA 2012/02 Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 27.02.2012. plkst.9.00 Pabeigts
03.02.2012. ANP2012/07 IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ 14.02.2012. plkst.14.00 Pabeigts
03.02.2012. ANP2012/06/ESF LIETOTU AUTOMAŠĪNU NOMA ESF PROJEKTA „ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” IETVAROS 14.02.2012. plkst.14.00 Pabeigts
26.01.2012. ANP2012/02/ESF LIETOTU AUTOMAŠĪNU NOMA ESF PROJEKTA „ALTERNATĪVU SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANA ALŪKSNES NOVADĀ” IETVAROS 07.02.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
17.01.2012. JPP 2012/01 MALKAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2012./2013.GADA ZIEMAS SEZONAI 01.02.2012. plkst.10.00 Pabeigts
17.01.2012. MPP 2012/01 MALKAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA MALIENAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2012./2013.GADA ZIEMAS SEZONAI 31.01.2012. plkst.10.00 Pabeigts
16.01.2012. PA SPODRA 2012/01 Sniega izvešana no Alūksnes pilsētas ielām ar iekraušanas un transporta pakalpojumiem 27.01.2012. plkst. 09.00 Pabeigts
10.01.2012. PPP2012/01 Malkas piegāde Pededzes pagasta pārvaldes un pamatskolas vajadzībām 2012. gadā 23.01.2012. plkst. 11.00 Pabeigts
06.01.2012. CĀLIS 2012/01 Pārtikas produktu iegāde Alūksnes speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei „Cālis” 23.01.2012. plkst. 10.00 Pabeigts