http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (preces, pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 3000 > 20 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
19.12.2011. PA SPODRA 2011/06 Kurināmās degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA" vajadzībām 05.01.2012. plkst. 9.00 Pabeigts
19.12.2011. PA SPODRA 2011/05 Alūksnes pilsētas ielu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas B, C un D uzturēšanas klasēm 04.01.2012. plkst. 9.00 Pabeigts
14.12.2011. MPP 2011/03 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE MĀLUPES PAMATSKOLAI 27.12.2011. plkst.9.00 Pabeigts
09.12.2011. MPP 2011/08 PIENA UN PIENA PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN SPECIĀLAJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "MAZPUTNIŅŠ" 20.12.2011. plkst.10.00 Pabeigts
25.11.2011. APP2011/8 Pārtikas produktu iegāde Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte" un Strautiņu pirmskolas izglītības iestādei "Zemenīte" 06.12.2011 plkst.12.00 Pabeigts
23.11.2011. MPP 2011/07 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN SPECIĀLAJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "MAZPUTNIŅŠ" 06.12.2011. plkst.10.00 Pabeigts
17.11.2011. ANP2011/37/ERAF BUKLETU UN PASTKARŠU IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE ERAF PROJEKTA „ALŪKSNES JAUNĀS PILS KOMPLEKSA ĒKU UN MUIŽAS PARKA OBJEKTU REKONSTRUKCIJA” IETVAROS 29.11.2011 plkst.14.00 Pārtraukts
17.11.2011. APP 2011/7 Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana 2011./2012. gada ziemas sezonā 28.11.2011 plkst.12.00 Pabeigts
11.11.2011. ANP2011/36/ESF EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 „ES FONDU APGUVĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA” 23.11.2011 plkst 09.00 Pabeigts
09.11.2011. ANP2011/35 MĒRNIECĪBAS PAKALPOJUMI ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 21.11.2011. plst.09.00 Pabeigts
04.11.2011. APP 2011/6 Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana 2011/2012 gada ziemas sezonā" 15.11.2011 plkst.12.00 Pārtraukts
02.11.2011. PPP 2011/6 Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Pededzes pamatskolā 2011./2012. mācību gadam 16.11.2011. plkst.13.00. Pabeigts
31.10.2011. MPP 2011/06 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN SPECIĀLAJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „MAZPUTNIŅŠ“ 11.11.2011. plskt. 10.00 Pabeigts
28.10.2011. APP 2011/5 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE STRAUTIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „ZEMENĪTE” 15.11.2011. plkst.11.00 Pabeigts
28.10.2011. MPP 2011/02 Mālupes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2011./2012. gada ziemas sezonā 08.11.2011. plkst.09.00 Pabeigts
28.10.2011. JPP 2011/4 Malkas iegāde 08.11.2011. plkst.15:00 Pabeigts
26.10.2011. JPP 2011/04 Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2011./2012. gada ziemas sezonā 07.11.2011. plkst.09.00 Pabeigts
25.10.2011. ANP2011/32/ESF EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026
„ES FONDU APGUVĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA”
07.11.2011. plkst.14.00 Pārtraukts
21.10.2011. IPP 2011/01 Kokskaidu granulu iegāde SKII centram „Dailes” 01.11.2011. plkst.09.00 Pabeigts
19.10.2011. ZPP 2011/2 Kokskaidu granulu iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes iestādēm. 31.10.2011. plkst.09.00 Pabeigts
18.10.2011. MPP 2011/05 Kokskaidu granulu iegāde ar piegādi Malienas pamatskolas vajadzībām 31.10.2011. plkst.10.00 Pabeigts
14.10.2011. ZIPP 2011/04 „Ziemera pagasta pārvaldes ceļu un laukumu uzturēšana ziemā 2011./2012. sezonā” 25.10.2011. plkst.10.00 Pabeigts
14.10.2011. KPP 2011/01 Kalncempju pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2011./2012.gada ziemas sezonā 27.10.2011. plkst.09.00 Pabeigts
14.10.2011. APP 2011/01 Annas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2011./2012. gada ziemas sezonā
31.10.2011. plkst.10.00 Pabeigts
13.10.2011. ANP 2011/34 DIVU LIETOTU AUTOMAŠĪNU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA” VAJADZĪBĀM 24.10.2011. plkst.14.00 Pabeigts
13.10.2011. PPP 2011/5 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES REĢISTRĒTO CEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2011./2012.GADA ZIEMAS SEZONĀ 26.10.2011. plkst.13.00 Pabeigts
13.10.2011. MPP 2011/3 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀRKALNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2011./2012.GADA ZIEMAS SEZONĀ 25.10.2011.
plkst.13.00
Pabeigts
10.10.2011. JPP 2011/03 Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2011./2012. gada ziemas sezonā
21.10.2011. plkst.09.00 Pārtraukts
06.10.2011. JPP 2011/3 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu un laukumu attīrīšana no sniega 2011./2012.gada ziemas sezonā 17.10.2011. plkst.15.00 Pabeigts
03.10.2011. JPP 2011/05 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2011./2012.gada ziemas sezonā 14.10.2011. plkst.10.00 Pabeigts
29.09.2011. EGAVĢ 2011/001 BŪVMATERIĀLU IEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI 11.10.2011. plkst.9.00 Pabeigts
  ANP2011/28/ERAF TEHNISKĀ PROJEKTA „SKOLĒNIEM DROŠA PĀRVIETOŠANĀS ALŪKSNES PILSĒTĀ. BRĪVĪBAS, MERĶEĻA, JĀŅKALNA IELA, GLIKA IELA, HELĒNAS IELA” UN ŠĪ TEHNISKĀ PROJEKTA „PRECIZĒJUMS TĀMJU PUNKTAM 5.10. APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA GĀJĒJU PĀREJU VIETĀS” AUTORUZRAUDZĪBA 20.09.2011. plkst.14.00 Pabeigts
14.09.2011. JPP 2011/04 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2011./2012.GADA ZIEMAS SEZONĀ 28.09.2011. plkst.10.00 Pārtraukts
12.09.2011. MPP 2011/04 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MALIENAS PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2011./2012.GADA ZIEMAS SEZONĀ 27.09.2011. plkst.10.00 Pabeigts
  AMS 2011/01 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Mūzikas skolai 16.09.2011. plkst.17.00 Pabeigts
18.08.2011. AMS 2011/1 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Mūzikas skolai 07.09.2011. plkst.11.00 Pārtraukts
09.08.2011. PA SPODRA 2011/04 Rezerves daļu iegāde un servisa pakalpojums
24.08.2011. plkst.9.00 Pabeigts
08.08.2011. ZIPP 2011/03 „Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai
Ziemeru pamatskolā 2011./2012. mācību gadam”

19.08.2011. plkst.10.00 Pabeigts
27.07.2011. ANP2011/23 TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE TRANZĪTA MARŠRUTA REKONSTRUKCIJAI ALŪKSNES PILSĒTĀ 08.08.2011. plkst.14.00 Pabeigts
25.07.2011. PA SPODRA 2011/03 Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai 10.08.2011. plkst.9.00 Pabeigts
15.07.2011. ANP 2011/22 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS” 26.07.2011. plkst.11.00 Pabeigts
14.07.2011. ANP SAC "Alūksne" 2011/4 Kokskaidu granulu piegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centram "Alūksne" 27.07.2011. plkst.10.00 Pabeigts
08.07.2011. JPP-2011/02 Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadam 19.07.2011. plkst.10.00 Pabeigts
06.07.2011. APP 2011/4 Profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Strautiņu pamatskolā Alūksnes novadā 18.07.2011. plkst.9.00 Pabeigts
04.07.2011. ZIPP 2011/02 „Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadam” 15.07.2011. plkst.13.00 Pabeigts
22.06.2011. ANP2011/19/ERAF TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE PROJEKTA
„TRANZĪTA MARŠRUTA „PILS IELA” REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ” IETVAROS
05.07.2011. plkst.14.00 Pabeigts
10.06.2011. PPP 2011/4 „Malkas piegāde Pededzes pagasta pārvaldes un pamatskolas vajadzībām 2011. gadā” 21.06.2011. plkst.13.00 Pabeigts
09.05.2011. PPP 2011/3 „Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadā” 23.05.2011. plkst. 13.00 Pabeigts
26.04.2011. IEV/2011/01/ERAF ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA JAUNANNAS PAGASTA JAUNANNAS CIEMĀ 09.05.2011. plkst. 17:00 Pārtraukts
18.04.2011. ZPP 2011/01 „Malkas piegāde Ziemera pagasta pārvaldes iestādēm 2011. gadā” 02.05.2011. plkst.14.00 Pabeigts
11.04.2011. PPP 2011/2 Pededzes pagasta pārvaldes reģistrēto ceļu uzturēšana 2011. gada vasaras sezonā 26.04.2011. plkst. 13.00. Pabeigts
11.04.2011. APIIP 2011/1 Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Pienenīte" 27.04.2011. plkst. 11.00. Pabeigts
01.04.2011. APP 2011/2 Malkas piegāde Alsviķu pagasta pārvaldes iestādēm 12.04.2011. plkst. 15.00 Pabeigts
29.03.2011. ANP SAC "Alūksne" 2011/2 Inkontinences (urīna nesaturēšanas) preču iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra "Alūksne" vajadzībām 11.04.2011. plkst. 12.00. Pabeigts
28.03.2011. LPP 2011/3 Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Liepnas vidusskolā 2011.gadā 12.04.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
25.03.2011. ABJSS 2011/01 Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 05.04.2011. plkst. 11.00 Pabeigts
24.03.2011. JPP 2011/03 Malkas piegāde Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vajadzībām 08.04.2011. plkst. 14.00. Pabeigts
24.03.2011. JPP 2011/02 Pārtikas produktu piegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Pūcīte" un Bejas pamatskolai 08.04.2011. plkst. 13.00. Pabeigts
22.03.2011. LPP 2011/2 „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2011.GADĀ” 05.04.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
18.03.2011. MPP 2011/02 Skaldītas malkas piegāde speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei "Mazputniņš" un Malienas pagasta pārvaldei 06.04.2011. plkst. 11.00. Pabeigts
16.03.2011. ANP SAC "Alūksne" 2011/1 Medikamentu iegāde Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centra "Alūksne" vajadzībām. 28.03.2011. plkst. 12.00. Pabeigts
14.03.2011. APP 2011/1 Malkas piegāde Alsviķu pagasta pārvaldes iestādēm. 25.03.2011. plkst. 11.00. Pārtraukts
10.03.2011. MPP 2011/2 Malkas piegāde Mārkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadā 23.03.2011. plkst. 13.00. Pabeigts
10.03.2011. MPP 2011/1 Pārtikas produktu piegāde Mārkalnes pamatskolai 21.03.2011. plkst. 13.00. Pabeigts
02.03.2011. MPP 2011/01 Skaldītas malkas piegāde speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei "Mazputniņš" un Malienas pagasta pārvaldei 16.03.2011. plkst. 11.00. Pabeigts
01.03.2011. PPP 2011/1 Malkas piegāde Pededzes pagasta pārvaldes un pamatskolas vajadzībām 2011. gadā 14.03.2011. plkst.12.00 Pabeigts
25.02. 2011. JPP 2011/01 Pārtikas produktu piegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” un Bejas pamatskolai 2011.gada 17.marts plkst.13.00 Pabeigts
21.02. 2011. JPP 2011/01 Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā
04.03.2011. plkst. 09.00 Pabeigts
18.02. 2011. JPP 2011/2 Malkas piegāde Jaunlaicenes pagastā 2011.gadā 01.03.2011. plkst.16:00 Pabeigts
18.02.2011.
JPP 2011/1 Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pamatskolai 01.03.2011. plkst.16:00 Pabeigts
15.02.2011 PA SPODRA 2011/02 Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 28.02.2011. plkst.9.00 Pabeigts
15.02.2011 ZPP 2011/01-ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā 28.02.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
10.02.2011 MPP 2011/1 Malkas piegāde Mālupes pagasta pārvaldes iestādēm 2011. gadā 21.02.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
07.02.2011. ANP2011/04/KPFI TEHNISKO PROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA PROJEKTA „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN IZSTRĀDĀJUMUS” IETVAROS 18.02.2011. plkst. 11.00 Pabeigts
28.01.2011 CĀLIS 2011/01 Pārtikas produktu piegāde Alūksnes speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cālis"vajadzībām 08. 02. 2011. 08.02.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
25.01.2011 ANP 2011/06 IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ 07.02.2011. plkst. 11.00 Pabeigts
25.01.2011 ANP 2011/05 KURINĀMĀS DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 07.02.2011. plkst. 11.00 Pabeigts
24.01.2011 LPP 2011/1 „MALKAS PIEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2011.GADĀ” 14.02.2011. plkst. 10.00 Pabeigts
18.01.2011 PA SPODRA 2011/01 Sniega izvešana no Alūksnes pilsētas ielām ar iekraušanas un transporta pakalpojumiem 31.01.2011. plkst. 9.00 Pabeigts
30.12.2010 PA SPODRA 2010/07 Sniega tīrīšanas pakalpojums B,C un D kategorijas ielās Alūksnes pilsētas teritorijā 12.01.2011. plkst. 9.00 Pabeigts
17.12.2010 KPP 2010/1/ELFLA Tehniskā projekta izstrāde Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcijai 03.01.2011 plkst.10.00 Pabeigts