http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (preces, pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 3000 > 20 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
13.12.2010 ZPP 2010/01 Kokskaidu granulu iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes iestādēm. 28.12.2010 plkst.15.00 Pabeigts
10.12.2010 MPP 2010/03 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE MĀLUPES PAMATSKOLAI 21.12.2010. plkst.16.00 Pabeigts
06.12.2010 MPP 2010/02 Mālupes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2011. gada ziemas sezonā
17.12.2010 plkst.09.00 Pabeigts
29.11.2010 APP 2010/05 Annas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā

13.12.2010 plkst.09.00

Pabeigts
23.11.2010 MPP 2010/03 PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN SPECIĀLAJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „MAZPUTNIŅŠ“

08.12.2010 plkst.10.00

Pabeigts
22.11.2010 JPP 2010/03 Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2010./2011. gada ziemas sezonā 03.12.2010 plkst.09.00 Pabeigts
17.11.2010. ANP2010/40/ERAF BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA PROJEKTĀ
„TRANZĪTA MARŠRUTA „PILS IELA” REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ”
29.11.2010 plkst.14.00 Pabeigts
11.11.2010. JPP 2010/08 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas periodā 26.11.2010 plkst. 13.00 Pabeigts
10.11.2010. VPP 2010/02 Veclaicenes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā
19.11.2010 plkst. 14.00 Pabeigts
28.10.2010. ZPP 2010/05 Ziemera pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā
08.11.2010 plkst. 11.00 Pabeigts
28.10.2010. MPP 2010/02 Kokskaidu granulu iegāde Malienas pamatskolai 11.11.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
28.10.2010. MPP 2010/01 Pārtikas produktu iegāde Malienas pamatskolai un speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei "Mazputniņš" 11.11.2010. plkst.10.00 Pabeigts
08.10.2010. APP 2010/02 Iepirkuma „Alsviķu pagasta pārvaldes ceļu un laukumu uzturēšana2010/11g. ziemas periodā” 01.11.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
05.10.2010. JPP 2010/8 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ceļu, laukumu mehanizēta tīrīšana 2010./2011.gada ziemas sezonā 19.10.2010. plkst. 14.00 Pabeigts
27.09.2010. IPP 2010/01 Kokskaidu granulu piegāde Ilzenes pagasta pārvaldes
Sporta, kultūras un interešu izglītības un mūžizglītības centram „Dailes”
08.10.2010. plkst. 15.00 Pabeigts
19.08.2010. PA SPODRA 2010/06

Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai

30.08.2010. plkst. 9.00

Pabeigts
09.08.2010 PA SPODRA 2010/05

Rezerves daļu iegāde un autoservisa pakalpojums

20.08.2010. plkst. 9.00

Pabeigts
05.08.2010 PA SPODRA 2010/04

„BŪVMATERIĀLU IEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI”

16.08.2010.

plkst. 9.00.

Pārtraukts
05.08.2010 ANP 2010/30/ERAF ALŪKSNES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMATIZĀCIJA 17.08.2010 plkst.13:00 Pabeigts
15.07.2010 Nr. JPP 2010/7/ ELFLA

“Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde”

26.07.2010 plkst.10:00 Pabeigts
14.07.2010 PPP 2010/04 „Vieglās automašīnas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām” 26.07.2010. plkst.10.00 Pabeigts
09.07.2010 ANP 2010/29/ELFLA Drēbnieka pakalpojumi tērpu izgatavošanai Alūksnes pilsētas tautas nama amatierkolektīviem 21.07.2010. plkst.10.00 Pabeigts
09.07.2010 JPP 2010/6 ELFLA Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde 20.07.2010. plkst.10.00 Pārtraukts
09.07.2010 ANP 2010/28/ELFLA Tehnikas iegāde Alūksnes pilsētas tautas namam 21.07.2010. plkst.10.00 Pabeigts
07.07.2010 JPP -2010/02 Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadam 19.07.2010. plkst.10.00 Pabeigts
06.07.2010 ANP 2010/27/ERAF Alūksnes novada izglītības iestāžu informatizācija 21.07.2010. plkst.13.00 Pārtraukts
01.07.2010. JPP 2010/07/ELFLA KRĒSLU IEGĀDE KOLBERĢA TAUTAS NAMAM 22.07.2010. plkst.13.00 Pabeigts
01.07.2010. ZPP-2010/04 Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 2010. gadam 12.07.2010. plkst.13.00 Pabeigts
29.06.2010. APP2010/4/ELFLA Tehniskā projekta izstrāde Annas pagasta autoceļu rekonstrukcijai 14.07.2010. plkst.10.00 Pabeigts
14.06.2010. APP2010/3/ELFLA Annas pagasta autoceļu rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde
05.07.2010. plkst. 14:00 Pārtraukts
04.06.2010. ANP2010/21/ERAF ALŪKSNES JAUNĀS PILS DĪĶA REKONSTRUKCIJA 29.06.2010. plksts.13.00 Pabeigts
28.05.2010. ANP2010/19 Transporta pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldībai
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
14.06.2010. plkst. 13.00 Pabeigts
26.05.2010. ANP 2010/17 MĒBEĻU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS” 16.06.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
26.05.2010. JPP Nr. 2010/1 Jaunannas tautas nama apkārtnes labiekārtošana 15.06.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
20.05.2010. APP 2010/1 „Malkas piegāde Alsviķu pagasta iestādēm” Alsviķu pagasta pārvaldē līdz 10.06.2010. plkst. 14:00 Pabeigts
19.05.2010. APP 2010/2. Kurināmās malkas piegāde Annas pagasta pārvaldes iestādēm 09.06.2010. plkst. 9:00 Pārtraukts
17.05.2010. ANP 2010/13 Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis"

03.06.2010. plkst.13.00

Pabeigts
07.05.2010. JPP 2010/06 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes autoceļu planēšana laika periodā 2010. - 2013.g.

21.05.2010. plkst.13.00

Pabeigts
27.04.2010. ANP SAC„Alūksne” 2010/03 Kokskaidu granulu piegade Aluksnes novada pasvaldibas Socialas aprupes centram "Aluksne"

13.05.2010.

plkst.11.00

Pabeigts
26.04.2010. APP 2010/1. Malkas piegāde Annas pagasta pārvaldes iestādēm

12.05.2010.

plkst.09.00

Pārtraukts
26.04.2010. ANP 2010/12/ELFLA SPORTA INVENTĀRA UN APRĪKOJUMA IEGĀDE ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJAS SPORTA ZĀLEI

12.05.2010.

plkst.11.00

Aktīvs
16.04.2010. ZPP 2010/03 Malkas piegāde Ziemera pagasta pārvaldes iestādēm 2010. gadā 06.05.2010. plkst.15.00 Pabeigts
15.04.2010. ZPP-2010/02 Ceļu apsaimniekošana vasaras periodā 2010. gadā 05.05.2010. plkst.15.00 Pabeigts
14.04.2010. JPP 2010/05 Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes autoceļu planēšana laika periodā 2010. - 2013.g. 28.04.2010. plkst.13 00 Pārtraukts
07.04.2010. ZPP-2010/01 Pārtikas produktu iegāde Ziemeru pamatskolas ēdnīcai 2010. gadā 23.04.2010
plkst. 14.00
Pabeigts
26.03.2010. ABJSS 2010/01 PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMI 12.04.2010. plkst. 11.00 Pabeigts
26.03.2010. PPP-2010/03 Pārtikas produktu iegāde Pededzes pamatskolas skolēnu ēdināšanai 2010. gadā 14.04.2010. plkst.13 00 Pabeigts
25.03.2010. JPP 2010/04 Malkas piegāde Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iestādēm 15.04.2010. plkst.13 00 Pabeigts
19.03.2010. ANP SAC„ALŪKSNE” 2010/01 MEDIKAMENTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA „ALŪKSNE” VAJADZĪBĀM 06.04.2010. plkst.12.00 Pabeigts
18.03.2010. APIIP/2010/1 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „PIENENĪTE” 09.04.2010. plkst.11.00 Pabeigts
09.03.2010. PPP 2010/02 Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām 2010. gadam 26.03.2010. plkst. 1300 Pabeigts
04.03.2010. MPP 2010/1 Malkas piegāde Mālupes pagasta pārvaldes iestādēm 2010. gadā 22.03.2010. plkst. 10:00 Aktīvs
27.03.2010. MPP 2010/02 Degvielas iegādes Mārkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām 17.03.2010. plkst.15.00 Pabeigts
27.03.2010. MPP 2010/01 Pārtikas produktu piegāde Mārkalnes
pamatskolai
17.03.2010. plkst.15.00 Pabeigts
26.02.2010.

JPP 2010/5 Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2010.gadā 15.03.2010. plkst.9.00 Pabrigts
09.02.2010. PA SPODRA 2010/03 Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 25.02.2010. plkst. 9.00 Pabeigts
09.02.2010. JPP 2010/4 Kancelejas preču piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldei, tās iestādēm 25.02.2010. plkst.12:00 Pabeigts
09.02.2010. JPP 2010/3 Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pagasta pamatskolai 25.02.2010. plkst.10:00 Pabeigts
02.02.2010. JPP 2010/2 Degvielas iegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadā 18.02.2010. plkst.15.00 Pabeigts
01.02.2010. LPP 2010/3 „PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2010.GADĀ” 19.02.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
01.02.2010. ANP 2010/04 „IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ” 17.02.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
29.01.2010. JPP 2010/1 Malkas piegāde
Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 2010.gadā
18.02.2010. plkst. 11.00 Pārtraukts
27.01.2010. LPP 2010/2 „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2010.GADĀ” 16.02.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
26.01.2010. LPP 2010/1 „MALKAS PIEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES IESTĀDĒM 2010.GADĀ” 15.02.2010. plkst. 10.00 Pabeigts
26.01.2010. PPP-2010/01 „600 m3 malkas piegāde pagasta un pamatskolas vajadzībām 2010.gadā” 16.02.2010.
plkst. 13.00
Pabeigts
22.01.2010. JPP/2010/03 PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „PŪCĪTE” UN BEJAS PAMATSKOLAI 12.02.2010. plkst. 13.00 Pabeigts
22.01.2010. ANP 2010/03 „BIROJA PREČU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS VAJADZĪBĀM”

09.02.2010.

plkst. 10.00

Pabeigts
19.01.2010. SPII CĀLIS 2010/01 PĀRTIKAS PRODUKTI 08. 02.2010.
plkst. 10.00
Pabeigts
19.01.2010. ANP 2010/02 „KURINĀMĀS DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM” 04.02.2010.
plkst. 9.00
Pabeigts
18.01.2010. Nr.JPP/2010/02 Pārtikas produktu piegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" audzēkņu ēdināšanai 26.01.2010. plkst.13 00 Pārtraukts
18.01.2010. Nr.JPP/2010/01 Pārtikas produktu piegāde Bejas pamatskolas skolēnu ēdināšanai 26.01.2010. plkst.13 00 Pārtraukts
12.01.2010. PA SPODRA 2010/02 SNIEGA IZVEŠANA NO ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀM AR IEKRAUŠANAS UN TRANSPORTA PAKALPOJUMIEM

28.01.2010.

plkst. 9.00

Pabeigts
07.01.2010. PA SPODRA 2010/01 Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "SPODRA"vajadzībām

25.01.2010.

plkst. 9.00

Pabeigts
15.12.2009. JPP 2009/02/ELFLA „TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJAI”

06.01.2010.

plkst.11.00

Pabeigts